Административен сътрудник

 

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Преди повече от четвърт век фондацията стартира дейността си в гр. Пловдив, където днес продължаваме да развиваме нашия Център за обществена подкрепа „За деца и родители“, предоставяйки набор от качествени социални и интегрирани услуги. Там екип от утвърдени специалисти ежедневно сбъдва мечтите на децата и родителите да имат свое семейство. Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.

И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

 

„Административен сътрудник“ в Центъра ни за обществена подкрепа „За деца и родители“, в град Пловдив

 

Роля и отговорности:

 • Подпомага административните и технически дейности по функционирането на Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“;
 • Участва в изготвяне на необходимата документация и координиране на действията по ремонт и оборудване на сградния фонд;
 • Подпомага функционирането на новите услуги на фондация „За Нашите Деца“ в гр. Пловдив
 • Подпомага с координирането на процеса по изграждането на Комплекс за Ранно Детско Развитие
 • Приема, завежда и класира входяща и изходяща кореспонденция;
 • Приема постъпили дарения и оформя нужната документация;
 • Подпомага управлението на имуществото на Центъра и участва в инвентаризационните процедури;
 • Участва в изготвянето на необходимата документация в различни конкурси и проекти, в които се включва организацията;
 • Подпомага координирането при изпълнение на дейностите по проектите;
 • Участва в организирането на кампании за привличане на стажанти и доброволци;
 • Активно участва в организацията и провеждането на събития и кампании.

 

 

Професионални компетенции:

 • Висше образование – в релевантна специалност;
 • Умения и опит в администриране и координация на процеси;
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint);
 • Отлични умения за писмена и устна комуникация;
 • Свидетелство за управление на МПС, категория В – ще се счита за предимство.

 

Личностни качества и умения:

 • Ефективна и делова комуникация;
 • Отлични междуличностни умения;
 • Умение за създаването на атмосфера на доверие;
 • Дипломатичност и комуникативност;
 • Умение за планиране;
 • Инициативност, организираност, коректност, дискретност;
 • Лоялност към работодателя.

 

Организацията предлага:

 • Трудов договор;
 • Благоприятна работна атмосфера;
 • Колегиални отношения;
 • Интересна и предизвикателна работа;
 • Професионални обучения и тренинги.

 

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org, в срок до 26 Ноември. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, генералист „Човешки ресурси“, на hr@detebg.org или 0889 508 587.

 

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.