Арт работилници и пикник на открито за деца в риск от социално изключване, организира фондация „За Нашите Деца“ в три пловдивски общини

By 18.06.2020Новини

14 деца от пловдивското с. Маноле, на възраст от първи до четвърти клас, се включиха в арт работилницата „Тъкане на стан“, която екипа ни в Пловдив организира. Децата се запознаха с  техниката за тъкане на стан, а с материалите, които им осигурихме всяко от тях изтъка свое собствено килимче. Креативните занимания предизвикаха голям интерес у децата, повечето, от които за първи път виждаха как се запознаха с техниката на тъкане на килими. Малчуганите проявиха много  упоритост и ентусиазъм при изработването на своите разноцветни килимчета и дори поискаха допълнителни материали за работа вкъщи.

 

Техни връстници от с. Строево,  пък истински се забавляваха по време на спортните игри и състезания, които бяхме подготвили в рамките на пикника на открито, който проведохме в двора на ОУ „Христо Смирненски“. Денят премина с много усмивки, емоции и весели игри. Специалистът ни по Ранно детско развитие Марияна Ранчева беше подготвила много изненади и предизвикателства, които забавляваха малчуганите, но и стимулираха тяхното въображение и креативност.

 

В края на деня, за да възстановят силите си всички деца получиха вкусна почерпка и още едно креативно предизвикателство – всеки сам да украси своя сандвич.

През месец юни екипът ни организира специални занимания за деца в риск от социално изключване в три пловдивски общини населени места – с. Маноле и  Строево в община Марица, и с. Ново село (община Стамболийски).

 

Развитийните и социализиращи дейности,  се осъществяват в рамките на проект „Инициатива за социално включване на нашите деца“ и целят да предоставят различни възможности и форми  за социализация на децата в риск от социално изключване, както и да стимулират развитието на двигателните и комуникативни им умения.

 

Децата в риск често са изключени от различни форми на социализация, достъпни за останалите деца, което оказва негативно влияние върху тяхното развитие и образователни постижения, а в по-дългосрочен план и върху общата им социална и трудова реализация като възрастни. С изпълнението на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ си поставихме амбициозната задача да откликнем на недостига на услуги за качествена и комплексна подкрепа на деца и семейства в риск от социално изключване на територията на 8 пловдивски общини (Пловдив, Марица, Садово, Куклен, Родопи, Перущица, Стамболийски и гр. Асеновград). Целта е подобряване на системата от услуги за активно социално включване на деца в риск и техните семейства, чрез развиване на интегрирани и координирани междусекторни услуги.