All Posts By

Отдел Човешки ресурси

Доброволец за подкрепа на проектна дейност

By | Свободни Позиции | No Comments

Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Във връзка с участието на Фондацията в разпространение на статии от списание „Early Childhood Matters 2019“, търсим ДОБРОВОЛЕЦ, който активно да се включи в следните дейности:   Разпространение на три статии от научния журнал „Early Childhood Matters 2019“ Информационна кампания през традиционни и социални медии; Три работни семинара, насочени към специалисти, по един посветен на всяка статия; Застъпнически дейности, целящи да представяте статиите и тяхната приложимост в България пред представители на държавните и местни власти. Доброволецът ще участва в работата на Фондацията по проекта и ще получи практически опит в различни задачи, свързани с организирането и провеждането на информационни семинари.   Специфичните задачи могат да включват:   Съдействие при планирането и организиране на три информационни семинара за популяризиране на научни статии от списание „Early Childhood Matters”; Комуникация с участниците в семинарите; Комуникация с външни доставчици, свързана с логистиката на всяко едно от събитията; Подготовка на материали за провеждане на семинарите; Подкрепа за организаторите по време на всяко от събитията; Подкрепа за комуникационната кампания по проекта – правене на снимки, водене на записки; Събиране, обработка и обобщаване на обратна връзка за статиите; Семинарите ще се проведат в Търговище, Русе и София, съответно през септември, октомври и ноември.   Какво предлагаме:   Ще натрупате впечатления за работата в неправителствения сектор и социалната сфера; Ще имате възможност да се срещнете с много вдъхновяващи и мотивирани професионалисти; Ще придобиете опит в изпълнението на проекти със социална кауза; Опит в планирането и организирането на публични събития; Възможност да се учите от специалистите в екипа на фондацията.   Необходими знания и умения:   Базов опит в организирането на събития; Добри комуникативни умения; Интерес и готовност да изпълнява задачи, за които няма предишен опит.   Този опит е особено подходящ за хора с интерес за развитие в социалната сфера и неправителствения сектор, които са мотивирани да допринесат за подобряване капацитета на специалистите в областта на ранното детско развитие и в крайна сметка на живота на децата, с които те работят.   Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография на имейл hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете със Станислав Иванов, експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.      …

Read More

Рехабилитатор – гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Рехабилитатор   Фондация „За Нашите Деца“ вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истинско семейство. Търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да се присъедини към екипа за изпълнение на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОП „РЧР“ в Пловдив на позиция Рехабилитатор   Роля и отговорности: Извършва рехабилитация на бебета и деца в ранна възраст. Извършва други подкрепящи дейности за стимулиране развитието на децата, като използва подходящи методи и техники. Консултира специалистите или родителите относно спецификата на подходящите занимания и напредъка на децата. Планира дейности и работи за компенсиране на дефицитите по индивидуална програма. Насърчава и развива семейно-ориентираната грижа към децата. Отговаря за воденето на документация и отчетност относно работата си и спазва изискванията за сигурността на съхраняваната информация. Съдейства на професионалистите за планиране на нови практики в обектите на теренна работа с участието на други специалисти. Участва в процеса на адаптиране на приетото ноу-хау и апробирането му. Съдейства натрупаният от него опит да бъде използван за практическо обучение, супервизии и обучение на родители и специалисти. Съгласно процедурите за защита правата на децата по време на работа, в рамките на компанията и теренните обекти, информира незабавно прекия си ръководител за всеки случай на нарушаване правата на дете или съмнения за това. Осъществява мобилна дейност в домашна или болнична среда.   Професионални компетенции: Образование – висше – „Медицина“, „Кинезитерапия“, „Рехабилитация“, „Ерготерапия“ или други Социални науки; Опит в работата с деца и семейства; Познаване на системата за закрила на детето и системата за здравни грижи за деца; Опитът в изпълнението на проекти в социалната сфера е предимство.   Личностни качества: Умения за ефективна устна и писмена комуникация; Умения за подкрепа и овластяване на клиентите; Умения за работа в екип; Добра компютърна грамотност; Проактивност.   Организацията предлага: Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ за рамките на проекта, на 4 часов работен ден; Пакет възнаграждение и социални придобивки; Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Отлични условия на труд; Работа в отдаден и динамичен екип; Принос към една благородна кауза; Интересна и предизвикателна работа.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете със Станислав Иванов – Експерт Човешки ресурси на тел. 0889 508 587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Логопед – гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Логопед /за град Пловдив/   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.   Търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да се присъедини към екипа за изпълнение на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОП „РЧР“ в Пловдив на позиция Логопед   Роля и отговорности: Осъществява диагностика, превенция и корекция на комуникативни нарушения, като следва етапите на овладяване на езика от детето. Развива психомоторното и когнитивното развитие на детето, чрез специфични техники. Прилага количествената и качествената методология за изследване на комуникативните нарушения. Следи и въвежда съвременните проучвания в националната и в световната практика за актуалната логопедична терапия на комуникативните нарушения. Познава алтернативни методи за логопедична терапия. Осъществява мобилна дейност в домашна или болнична среда.   Изисквания: Образование – висше образование – „Логопедия“, „Предучилищна педагогика“, „Комуникативни нарушения“, „Предучилищна педагогика и логопедия“ или др. релевантно образование за длъжността; Опит в работата с деца и семейства; Познаване на системата за закрила на детето и системата за здравни грижи за деца; Опитът в изпълнението на на проекти в социалната сфера е предимство.   Необходими качества и умения: Умения за ефективна устна и писмена комуникация; Умения за подкрепа и овластяване на клиентите; Умения за работа в екип; Проактивност и гъвкавост; Шофьорска книжка ще се счита за предимство.   Организацията предлага : Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ за рамките на проекта, на 4 часов работен ден; Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Работа в отдаден и динамичен екип; Принос към една благородна кауза; Много добри условия на труд.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография  на имейл: hr@detebg.org .   Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете със Станислав Иванов – Експерт „Човешки ресурси“ на  тел. 0889 508 587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Стажант Административни дейности

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант „Административни дейности“   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип Детска къща “ за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти? Искаш да работиш за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората? Искаш да си част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства? Проявяваш интерес към това как функционират административните процеси в една организация? За теб развитието и ученето през практиката е важно? Ако отговорът на тези въпроси е да, тогава ти си човекът, който търсим за позицията:   Стажант „Административни дейности“   Дейности, в които ще участваш по време на стажа: административното обслужване на офиса; съдействие в процесите по обработка и архив на текуща документация и документооборот; поддържане на база данни, свързана с работата на фондацията; посрещане на гости и посетители; координация на графици и ползване на споделени ресурси; организиране на вътрешни събития.   Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: си студент или притежаваш образование в сферата на: „Администрация и управление”, „Бизнес администрация“, „Публична администрация“ или сходни направления; притежаваш комуникационни и организационни умения; можеш да работиш свободно с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word); желаеш да развиваш практически своите професионални знания и умения.   Във Фондация „За Нашите Деца“: ще придобиете нови практически знания и ще обогатите опита си; ще развиете професионалните си и лични качества; ще работите с екип от специалисти с дългогодишен професионален опит. Ако стажът ти се струва интересен, може да кандидатстваш като изпратиш CV на имейл: hr@detebg.org   Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в офиса находящ се в кв. Сердика, ул. Гюешево № 21. За позицията не се изисква предишен опит.   Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация „За Нашите деца“ и ще получат сертификат за преминат стаж.   Ако не успееш да откриеш отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържеш със Станислав Иванов – Експерт „Човешки ресурси“ на телефон 0889 508 587.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More

Социален работник, гр.Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален работник     Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом. За Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от нашия екип по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОПРЧР на позицията:     „Социален работник“     Роля и отговорности:   Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейств клиенти на центъра по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОПРЧР Идентифицира деца, нуждаещи се от подпомагащи комплексни услуги, по местата на териториалния обхват на проекта, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и подпомаганите семействата Оценява нуждите на децата и техните семейства. Информира, консултира и мотивира родителите за ползване на комплексни услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда. Извършва активна мобилна дейност в община Пловдив и седем съседни общини, за да предоставя подкрепа и услуги на бенефициентите по програмата. Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги. Работи активно с общността, изготвя оценка за семейството и насочва родителите и децата към подкрепящи интегрирани услуги за развитие и социално включване. Изготвя план за подкрепа от специалисти, предоставящи услуги по проекта или други услуги в общността и съблюдава за неговото коректно и съвестно изпълнение. Работи активно с медиатори в общностите, в които предоставя подкрепа. Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии. Участва в активно изграждане на координационен механизъм за създаване на партньорства между държавни структури и социални услуги, в териториалният обхват на проекта.     Професионални компетенции:     • Висше образование – „Психология“, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогика“ • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint) • Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства • Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи • Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето • Активно шофиране ще се счита за предимство     Личностни качества и умения:     • Умения за ефективна устна и писмена комуникация • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите • Умения за работа в екип • Проактивност     Организацията предлага:     • Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ за рамките на проекта • Пакет възнаграждение и социални придобивки • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване • Отлични условия на труд • Работа в отдаден и динамичен екип • Принос към една благородна кауза • Интересна и предизвикателна работа • Професионални обучения и трейнинги   Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества… Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…     Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография на hr@detebg.org.     Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговорите на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашият екип на тел. 0889 508 587 или s.ivanov@detebg.org Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.    …

Read More

Eксперт „Развитие на партньорства“

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт „Развитие на партньорства“   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции, да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“  дава подслон и временна грижа за деца без родители. Работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър. И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция: Експерт „Развитие на партньорства“ Какъв е нашият идеален експерт „Развите на партньорства“? Много добре организиран и комуникативен. Желае да бъде част от организация с КАУЗА. Роля и отговорности: Привлича нови дарители чрез настоящите механизми за набиране на средства и подкрепа, както и въвежда използването на иновативни подходи;   Развива партньорствата с настоящите дарители и отговаря пряко за някои от тях. За всяко партньорство, което отговаря, следва или изготвя план за развитие, ангажиране и обгрижване;   Води преговори и постига съгласие по въпросите, свързани с набирането на средства с настоящи и потенциални дарители и поддръжници на организацията, както и всички останали външни публики, които са заинтересовани от дарителството за социални каузи;   Осигурява поддържането на прозрачна, коректна и отговорна комуникация с всички дарители. Успешно поддържа ефективните и делови партньорски отношения с ключовите корпоративни и индивидуални дарители на организацията като гарантира задържане на доверието и надграждане ангажираността на тази дарителска общност към каузите на организацията;   Участва активно в организирането и провеждането на фъндрейзинг събития и кампании;   Участва активно в управлението и развитието на системите за онлайн дарителство;   Гарантира, че всички дейности по фондонабиране отговарят на законовите изисквания и изискванията на организацията. Изисквания: Образование – Висше – Икономика/Маркетинг/Бизнес администрация или друго с длъжността   Професионален търговски опит и такъв в сферата на набирането на средства и воденето на преговори   Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения). Отлични писмен и говорим български и английски език;   Познания на бизнес средата в България;   Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите.   Опит с визуални програми – предимство Личностни качества: Отлични комуникационни и презентаторски умения; Креативност, инициативност и желание за развитие; Умения за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда и под напрежение; Проактивност и ориентация към постигане на крайни резултати Толерантност по отношение на различията Позитивно настроен спрямо уязвими деца Организацията предлага: Работа във високо мотивиран и професионален екип Динамична и иновативна среда на работа Коректни условия на труд Обучения за личностно и професионално развитие Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно… Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които да поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас  на hr@detebg.org . Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Специалист „Ранно детско развитие“, гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Специалист „Ранно детско развитие“   Фондация “За Нашите Деца” е една от водещите български неправителствени организации. Вече 27 години фондацията в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България. Ние сме организация с ясен фокус и ориентирани към търсенето на нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни професионалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Като част от нашето разрастване, ние търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да се присъедини към Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив. Той ще се присъедини към екипа ни по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОПРЧР на позицията: Специалист „Ранно детско развитие“     Роля и отговорности:   • Подпомагане на индивидуалното развитие и учене на деца, включително такива с увреждания, трудности в развитието, социално-поведенчески проблеми, деца в изолация и/или деца в социален риск; • Подпомагане на индивидуалното развитие на подкрепяните по проекта деца в тяхната общност и семейната среда; • Извършва активна мобилна дейност в гр. Пловдив и седем съседни общини, за да предоставя подкрепа и услуги на бенефициентите по програмата; • Организира социални дейности и събития в Център за ранно детско развитие и в общността на бенефициентите по проекта; • Работи съвместно с местните структури за оказване на методическа и ресурсна подкрепа с цел насърчаване на тяхната активност за организиране на социализиращи и развитийни събития за деца в местните общности; • Да създава контакти с местни учебни и инстуционални структури с цел изграждане на партньорсва и тяхното въвличане в организиране за социалните дейности по проекта. • Работи активно с медиатори в общностите, в които предоставя подкрепа.     Професионални компетенции:  Висше образование – специалност „Социална работа“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Рахабилитация“, „Логопедия“ или друга социална наука. Опит в работата с деца и семейства; Умения за екипна работа; Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe; Опит в прилагането на проекти в социалната сфера е предимство.   Личностни качества и умения: • Умения за ефективна устна и писмена комуникация; • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите; • Умения за работа в екип; • Проактивност и гъвкавост; • Шофьорска книжка.     Организацията предлага :   • Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ в рамките на проекта. • Отлични условия на труд; • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; • Работа в отдаден и динамичен екип; • Принос към една благородна кауза; • Интересна и предизвикателна работа; • Професионални обучения и тренинги; Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества… Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно… Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиографияна имейл hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашият екип на тел. 0889 508 587 или на имейл s.ivanov@detebg.org Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Заместник изпълнителен директор организационно развитие и управление на проекти

By | Свободни Позиции | No Comments

  Фондация “За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която от 1992 година подкрепя уязвимите български деца и техните семейства. “За Нашите Деца” е наследник на британските правозащитни организации “Европейски детски тръст”, “Християнски детски фонд” и “ВсякоДете”. С международния опит и качествената експертиза, за първи път организацията прилага на национално ниво подкрепата за родители с цел предотвратяването на изоставянето на деца, приемната грижа и създава първите общински екипи от социални работници в закрилата на детето. Повече от 27 години фондация “За Нашите Деца” е еталон за качествена социална работа, която се интегрира качествено в държавната политика за закрила на децата.   Водещи ценности в нашата работа са   професионализъм и постоянно развитие, лоялност, конструктивен диалог, работа в екипа, прозрачност, откритост и честност, толерантност към различията, делови отношения с фокус върху целите.   Нашите каузи   Ранна детска интервенция Предотвратяване изоставянето на бебета и малки деца Приемна грижа за изоставени деца и деца в риск от изоставяне Детска къща-временен семеен подслон за бебета и малки деца Като част от нашето разрастване и желание за позициониране на организацията на международно ниво, разкриваме позицията   Заместник изпълнителен директор организационно развитие и проекти   Роля и отговорности:   Подпомага стратегическтото управление на Фондация „За нашите деца“ с профил организационно развитие и управление на проекти. Управлява проектната дейност на Фондация „За нашите деца“, като разширява проектното портфолио, с цел привличане на ресурси и експертиза за дейностите на фондацията. Управлява организационното развитие, разрастване на фондацията, като управлява отношенията с Консултативен съвет и Настоятелството. Проучва, предлага и внедрява успешни модели на устойчиво функциониране на НПО; Развива и използва потенциала на контактите и взаимотношенията с дипломатическите мисии и международни партньори в сферата на организационното развитие и технологичните решения за добро управление и планиране; Гради образа на организацията вътре и вън като допринася за представяне на историята, етапите на организационното ни развитие, организационния ни модел на функциониране, начина ни на работа и постиженията, спрямо обществените процеси в България и ЕС. Работи по привличане на нови стратегически партньори за развитие на дейността на фондацията; Управлява проектната дейност на фондацията, като участва в проектното проучване, кандидатсване, управлението на проектите на фондацията, като контролира координационните и функционални връзки в проектното управление, отчетността и изпълнението на заложените показатели и бюджетни рамки. Работи заедно с мениджмънта за поддържането на високо ниво на прозрачност на организацията, като гарантира високо ниво на познание в организацията, както и съдейства за наличието на актуална стратегия, годишен план и организационни бюлетини с описание на постиженията и предизвикателствата, комуникирани с групите клиенти на организацията. Работи за повишаване на разбирането и подобряване на подхода, базиран на човешките права; Следи тенденции в Европейски и световен план в развитието на доставчиците на услуги като Фондация „За нашите деца“; Управлява бизнес модел, по който да реализираме обучителната дейност като стопанска и като обществено полезна дейност; Управлява застъпническата дейност на фондацията, стратегическите комуникации и партньорства с други сектори на обществения живот като отговор на външната среда в България относно правата на децата и ролята на НПО; Управлява и развива участието в международни проекти и позиционирането ни сред международни НПО организации и асоциации; Управлява международното позициониране и бизнес планирането на обучителната ни дейност; Развитие на социалните иновации и предприемачество във фондацията.   Какъв е успешният кандидат?   Притежава управленски опит – минимум 5 години в сферата на НПО/ предоставяне на социални и интегрирани услуги/ в международни НПО/; Има опит в управлението на международни проекти; Познава отлично българското и европейското законодателство в областта на социалната политика, както и основните предизвикателства по прилагенето им; Притежава умения да води и управлява екип; Има квалификация в областта на – икономика/социални услуги и предприемачество/ социална педагогика/психология/социални дейности , както и допълнителни специализации или публикации в областта на социалните и интегрирани услуги, застъпничеството, управление на проекти по обезпечаване на каузи и др. свъзрано с длъжността; Отлично владее английски език – писмено и говоримо; Предимство е владеенето на руски език. Отлична писмен и устна грамотност на български език; Отлична компютърна грамотност; Притежава стратегическо мислене и умения да планира; Има опит в отразяване и представяне в медиите на своята работа; Иматотлични комуникативни умения, като демонстрирате опит в създаването на креативни начини за ангажиране на обществени и корпоративни партньори от национален и международен мащаб; Притежава дипломатически умения и умения за работа с представители на дипломатическите представителства в България; Активен член в национални и международни асоцииации от НПО сектора.   Организацията предлага:   Постоянен трудов договор; Място на работа – София, ул Гюешево 21 Ниво да длъжносттта – висш мениджмънт и грейд спрямо вътрешна система за оценка на длъжностите според нейната тежест и роля в организацията; Възнаграждения спрямо вътрешната система за заплатообразуване и съобразено с нивото на длъжостта; Възможност за ползване на Home Office; Социален пакет, съгласно вътрешна програма за фондацията; Възможности за обучение и кариерно развитие.   Как да кандидатсвате   Ако отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, мотивация и воля за развитие в НПО сектора, то тогава : Моля изпратете Вашите автобиография и мотивационно писмо на английски език в срок до 20 септември 2019г. на hr@detebg.org; Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.   Етапи на подбора:   Подбор по документи; Интервю с одобрените по документи кандидати; Представяне на концепция за развитие на фондацията; Представяне на предложение за работа; Добре дошли във ФЗНД. Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Стажант „Комуникации“

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант „Комуникации“   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!   Ако за теб писането е изкуство, завладяващите текстове са страст, а преводът от и на английски – вълнуващо предизвикателство, значи позицията стажант „Комуникации“ ще ти пасне!     Като част от нашия екип, ти ще имаш възможност да: – Изготвяш и превеждаш информативни, въздействащи и емоционални текстове за сайта на фондацията; – Участваш в подготовката и реализирането на нашите събития и кампании; – Популяризираш работата и каузите на фондацията чрез собствения си принос за тях; – Предложиш иновативни методи за фондонабиране;   Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: – Си студент в специалност „Журналистика“, „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“ и други сходни; – Имаш висока писмена култура на български и английски език – Желаеш да подкрепиш важна социална кауза чрез развиване на професионалните си умения. – Искаш да опознаеш културата в една от най-големите неправителствени организации в България.   Имаш възможност да кандидатстваш чрез:  – CV в Europass формат на e-mail: hr@detebg.org   За позицията не се изисква предишен опит. Стажът продължава три месеца. След успешно преминат стаж, ще получиш сертификат. За повече информация се свържи с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“ на тел. 0889 508 587.   Вижте разказа на Свилена Петрова, един от нашите стажанти, ТУК.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More

Стажант Корпоративна социална отговорност

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант Корпоративна социална отговорност   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!   Като част от нашия екип, твоите задачи и отговорности ще включват: – Дизайн на грамоти, картички и други материали. Опит с Illustrator и/или друга програма за обработване на текст и изображения – задължителен. – Изготвяне и редактиране на текстове на български и английски език. Превод. – Актуализиране на Salesforce базата. Проучване на нови фирми, които да добавим към нея. – Сканиране и разпределяне за изпращане на свидетелства за дарение и друга кореспонденция с дарители. – Мониторинг на сайтовете на компаниите-дарители на фондация „За Нашите Деца“ с цел събиране на информация за техни празници, събития, награди и др. поводи. – Проучване на инициативи и кампании на други НПО в България и в чужбина. – Подкрепа при други технически задачи: рамкиране, изработване и закупуване на подаръци; опис и остойностяване на материални дарения и др.   Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: – Си студент в специалност „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“ и други сходни. – Имаш висока писмена култура на български и английски език. – Желаеш да подкрепиш важна социална кауза чрез развиване на професионалните си умения. – Искаш да опознаеш културата в една от най-големите неправителствени организации в България.   Имаш възможност да кандидатстваш чрез:  – CV в Europass формат на e-mail: hr@detebg.org   За позицията не се изисква предишен опит. Стажът продължава три месеца. След успешно преминат стаж, ще получиш сертификат. За повече информация се свържи с Вероника Игнатова, Експерт „Човешки ресурси“ на тел. 0889 508 587.   Вижте разказа на Свилена Петрова, един от нашите стажанти, ТУК.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More