All Posts By

fznd_kso

Дима и нейното борбено семейство

By | Блог | No Comments

Днес ще ви разкажем историята на Валя и Дидо от Сливен и техните четири деца – три в училищна възраст и едно в предучилищна. Поради липса на работа и постоянно жилище, семейството живее под наем в пловдивско село, където се изхранва чрез дърводобив. С тях живеят и родителите на Дидо. Те помагат в отглеждането на четирите деца, докато Валя и Дидо работят в местното горско стопанство.   Когато Валя забременява непланирано, семейството е изправено пред страха от загубата на постоянни доходи и е убедено, че не желае детето, тъй като не може да се грижи за него. Останалите деца са вече големи и самостоятелни, учат и помагат в домакинството, а Валя работи наравно с мъжете в дърводобива. Ето защо двойката взима решението да остави детето за осиновяване при раждането, поради липса на подкрепа и разбиране от родителите на Дидо.   Пътищата ни с Валя и семейството й се пресякоха, когато получихме сигнал от д-р Диана Аргирова, началник отделение Неонатология към УМБАЛ Пловдив за намерението на майката да изостави своето новородено. Както при всеки подобен сигнал, нашата реакция и намеса е в рамките на няколко часа. Специалист от екипа ни проведе среща с Валя в болницата, за да разбере причините за решението и да предложи адекватни мерки за подкрепа. Валя е останала в болницата по-дълго, поради усложнение след раждането,  но през цялото това време бебето е останало неотлъчно до нея. То няма име, но Валя го кърми и полага грижи за малкото момиченце, което е с тежка жълтеница.   От разговора става ясно, че Валя е много привързана към детето си. Осъзнава, че липсата на подкрепа от страна на родителите на мъжа й е основната причина за взетото от нея решение. Майката е разтревожена, защото при грижите за новороденото, доходите от нейната дневна надница няма да ги има, което ще разклати финансовата стабилност на семейството. Нашият експерт проведе разговор и с бащата на момиченцето. Разказа му, че Валя вече седмица се грижи за бебето, кърми го и е силно привързана към него. Дидо бързо осъзнава, че бебето трябва да остане при тях. Следваща стъпка беше провеждането на телефонен разговор между мъжа и роднините, които споделиха, че ще подкрепят двойката и няма да оставят момиченцето без грижа.   За да имат спокойствие Валя и семейството й, фондация „За Нашите Деца“ им предостави пакет за новородено с всичко необходимо за детето, което вече има прекрасното име Дима – кръстено на своя баща, който подкрепи съпругата си. Семейството е включено и в програмата ни за „Спешна семейна подкрепа“, която им осигурява материална подкрепа под формата на хранителни продукти от първа необходимост. По този начин, ние от Фондацията дадохме на Валя и Дидо време и възможност да преразгледат приоритетите си, както и на всички в семейството активно да помогнат на родилката да се възстанови и да поеме грижи за дома и домакинството.   Нашата подкрепата към семейството не приключва с предоставянето на изброената помощ. Поради по-отдалеченото им място на живеене, нашият експерт ги свърза със социална услуга по местоживеене. Така Дима ще расте в сигурна и сплотена семейна среда, подкрепяна от специалисти, които ще помагат на родителите да са по-уверени в грижите към петте си деца.   Валя и Дидо и техните деца, както и много други като тях, ще бъдат фокус на нашата подкрепа в Комплекса за ранно детско развитие, който мечтаем да разкрием в Пловдив. Помогнете ни да го реализираме като изпратите SMS с текст DMS DETSTVO на номер 17 777 или посетите…

Read More

Образованието за деца в ранна възраст страда от липса на млади и подготвени кадри

By | Новини | No Comments

Едва 9,5% от педагозите в детски ясли са под 30 години, а само 12,8% от тях са завършили „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Това са ясни сигнали за необходимостта от инвестиции за привличане на специалисти в сферата на образованието за най-малките. Това показва изследване на действащите у нас политики за професионално развитие и условията на труд на специалистите, работещи с деца в ранна детска възраст, реализирано от фондация “За Нашите Деца”.   Необходими са целенасочени политики за формиране на компетентности за ранно детско развитие на професионалистите, които работят с деца 0-7г. в секторите образование, здравеопазване и социални услуги. Както първоначалното университетско образование, така и продължаващото професионално развитие на специалистите трябва да включват знания и умения за различните аспекти от детското развитие и за съвместната работа на професионалисти от различни сфери. Инвестицията в тяхното обучение и професионално усъвършенстване носи сериозни ползи както за децата в ранните и най-важни години на тяхното развитие, така и за цялото общество. Експертите, участвали в изследването изтъкват  ясно изразена необходимост от подготовка за работа с деца в уязвими ситуации, изграждане на умения за работа с родители и оценка на семейната среда.   Важен извод от изследването е препоръката в работата на специалистите, работещи с деца между 0 и 7 години да навлязат съвременни методи за продължаващо професионално развитие, които освен обучителни програми, включват надграждане на уменията на работното място. Това е непрекъснат процес на професионално развитие в общности от специалисти в различни сфери. Важен е диалогът и периодичната обмяна на знания и опит в рамките на отделната професия и между специалисти от различни професии – социални работници, лекари и медицински специалисти.   Необходимо е професионалното развитие да бъде интегрирано в практиката на педагозите, да включва взаимно наблюдение и анализиране на педагогическата дейност, взаимодействие с колеги от други сектори, както и взаимодействие с родители. Трябва да се постави по-силен фокус върху приобщаващото образование,  което навлиза в университетските програми едва преди две години. Една от най-ясно изразените нужди сред работещите с деца в сектор образование е нуждата от знания и умения за работа с деца със специфични потребности.   Дискусията по резултатите от изследването със специалисти в сферата на образованието, очерта важни насоки за развитието на работната сила. Ключов е въпросът за създаване на подкрепяща работна среда за младите учители в детски градини и ясли. Важно е да са налице  политики за кариерно ориентиране на гимназистите към работа с деца в ранна възраст, както и активно привличане на студенти към работа в детски градини от страна на общините. Интегрирането на детските ясли в предучилищното образование ще създаде по-добро взаимодействие между специалистите, работещи в тясна връзка с децата, и ще гарантира по-плавен преход за детето между отделните етапи на обучение и развитие.   Изследването е част от инициативата “България расте с децата си”, с която Фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца. То се фокусира върху социалния, образователния и здравния сектор, като очертава насоки за необходимите обществени политики за издигане качеството на образованието и грижите за деца в ранна възраст.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани…

Read More

12 години партньорство с „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ – катализатор за устойчива промяна

By | Новини | No Comments

На 19 януари 2021 г. представители на фондация „За Нашите Деца“ посетиха „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, за да приемат дарение на лек автомобил Тойота Корола и употребявана компютърна техника. Дарението ще подпомогне осъществяването на дейността на фондацията и ще осигури възможност за посрещане на предизвикателствата на работата от дистанция.   По време на срещата Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фондация „За Нашите Деца”, сподели, че основното предизвикателство от началото на пандемията е реализирането на част от социалната подкрепа към деца и семейство дистанционно, тъй като тя разчита до голяма степен на на емоционална връзка. Тя подчерта, че макар да ставаме зависими от технологиите, именно партньорствата с компании като „Дънди Прешъс Металс“ осигуряват подкрепа с човешко лице и сигурност за справяне в трудни ситуации. Г-жа Шалапатова благодари за дареното оборудване, с което успешно ще продължим дейността си, ще реализираме програмата ни за спешна семейна подкрепа и доставки на хранителни пакети за нуждаещи се семейства, както и след отпадане на мерките, ще продължим домашните посещения и мобилната работа на екипите в София и Пловдив.   „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е стратегически партньор на фондацията вече 12 години. Като генерален спонсор на най-голямото благотворително събитие „Вечер на добродетелите“, от 2010 г. досега дружеството е подпомогнало развитието на фондацията и е дарило по-добро детство на хиляди деца. От особено значение е фактът, че помощта на компанията се изразява, освен с финансови средства и с личната ангажираност и съпричастност на ръководството и служителите към инициативите и каузите на фондацията.   Благодарение на подкрепата на „Дънди Прешъс Металс“ през годините са реализирани значими каузи като изграждане на Детска къща – временен дом за изоставени новородени и деца до седемгодишна възраст и изграждането на Комплекс за ранно детско развитие в София. Най-новата инициатива на фондация „За Нашите Деца“, в която компанията се включи през миналата година, е реконструкцията на част от сградата на първото сиропиталище в България – дома „Рада Киркович“ в Пловдив, където ще се създаде втория Комплекс за ранно детско развитие на фондацията.    …

Read More

Нужни са инвестиции в професионалното развитие на специалистите работещи с деца в ранна възраст

By | Без Категория, Новини | No Comments

Изследване: Нужни са инвестиции в професионалното развитие на специалистите работещи с деца в ранна възраст         Експертите изтъкват необходимост от профилирано обучение по ранно детско развитие на специалисти в сферата на социалните дейности, здравеопазването и образованието   Необходими са целенасочени политики за усъвършенстване на компетентностите на специалистите, работещи с деца в ранна възраст в сферите на социалните дейности, здравеопазването и образованието, за да се повишат техните знания и умения за подкрепа на ранното детско развитие. Важно е да се развие компетентностен профил на тези специалисти, който да даде възможност за специализация по ранно детско развитие както в началното образование, така и в продължаващото им професионално развитие.   Това са част от изводите от изследване на действащите у нас политики за професионално развитие и условията на труд на специалистите, работещи с деца в ранна детска, завършено в края на миналата година от фондация “За Нашите Деца”. Сред тях е и препоръката за утвърждаване на допълнителни форми на професионална подкрепа, като наставничество и менторство, както и формиране на общности от специалисти за взаимно учене.   Резултатите за всеки от секторите бяха дискутирани с широк кръг специалисти от ресорните министерства, представители на общини, университетски преподаватели, граждански организации. Първата среща беше посветена на специалистите, работещи с деца в ранна възраст, в сферата на социалните услуги. Участниците в срещата изтъкнаха, че събраните данни и изводи от изследването са навременни и полезни за формирането на политики за работната сила в тази сфера.   В сферата на социалните услуги, препоръките на специалистите от фондация „За Нашите Деца“ включват: профилиране на дейността на специалистите за работа с деца в ранна възраст в съответствие с компетентностен профил; необходимост от разработване на система за надграждащи и поддържащи обучения, основани на съвременни научни изследвания; облекчаване на условията на труд на социалните работници и подобряване на привлекателността на професията чрез възможности за кариерно развитие и заплащане в сектора. Изследването доказва позитивите от вече утвърдените добри практики на супервизия, наложени като стандарт за качество в сектора на социалните услуги. Съветът на специалистите е в краткосрочен план те да намерят своето място и сред политиките за образование и здравеопазване.   Инвестицията в професионално усъвършенстване на работещите в социалните услуги ще донесе сериозни ползи както за децата в ранните и най-важни години на тяхното развитие, така и за цялото общество. Тази инвестиция ще даде възможност на децата и техните семейства за достъп до съвременни форми за подкрепа и иновативни услуги; ще се повиши ефективността на комуникацията между родителите и социалните работници – а оттам, и по-бързо преодоляване на трудностите, които срещат най-малките; ще се повиши престижът на професията.     Изследването е част от инициативата “България расте с децата си”, с която организацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца. То се фокусира върху социалния, образователния и здравния сектори, като очертава насоки за необходимите обществени политики за издигане качеството на образованието и грижите за деца в ранна възраст.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.     Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. …

Read More
коледна кампания Порше София Изток

И тази Коледа чудесата направихте Вие

By | Новини | No Comments

Осмото издание на кампанията ни „Тази Коледа чудесата правите Вие“ вдъхнови служителите на 24 социално-отговорни компании да дарят шанс за щастливо детство в семейство на още стотици деца. В тази трудна за всички ни 2020 година, отново успяхме да обединим сили с бизнеса и да покажем на семействата в нужда, че не са забравени.       Традиционните ни участници се включиха отново, макар и в по-различен формат. За тях 4-те нови идеи за онлайн инициативи бяха вдъхновение и възможност да се сплотят с колегите си, въпреки дистанцията. Новодошлите участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“ организираха любимите за всички благотворителни инициативи, в които показаха кулинарните си умения.       „Пълноценното развитие на децата от най-ранна възраст и осигуряването на сигурна семейна среда е задължително условие за изграждане на личност, уверена и способна да се справи с предизвикателствата на живота. Ние вярваме, че това е основна мисия на обществото ни и трябва да се използват всички инструменти и възможности да се грижим за най-малките.“    Това споделиха Wacom, които са сред новите участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“ с изцяло авторска инициатива.    Завладяни от коледен дух, всички чудотворци набраха сумата от 29 000 лева, които ще бъдат инвестирани в подкрепа на деца с трудности в развитието, с които работят специалистите на фондацията в Центровете ни в София и Пловдив.   Изказваме искрената си благодарност към Дунапак Родина АД, Порше София Изток, Cargo Partner, Reach for Good, Смарт Органик, Service Source, Wacom, Център за градска мобилност, АББ България, СенсатаТехнолоджис България, Адвент Груп София,  фондация „Доброделник“, Кофас България, PwC България, Vesmard и останалите участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“!     Всички участници в осмото издание на кампанията ни доказаха, че няма граници за човешката доброта и че когато обединим усилия, можем да бъдем Коледното чудо за децата в…

Read More

Две Коледни вълшебства

By | Блог | No Comments

Две деца, лишени от родителска грижа, на които даряваха любовта и вниманието си подкрепяни от нас приемни семейства, получиха най-големия подарък за изминалата вече Коледа. Мария и Динко посрещнаха новата 2021 г. в прегръдките на своите осиновители и вече ще растат с любовта и грижите на мама и тати.   Седемгодишната Мария е едно от отхвърлените от своите родители деца. Ранното си детство прекарва в институция, а от малко повече от година е в уютния дом на приемното семейство Мина и Иван Дерелиеви. И въпреки, че е обградена от грижите и любовта им тя не спира да мечтае за своите истински „мама“ и „тати“. Преди няколко месеца лъч светлина огрява съдбата на Мария, когато прекрасно семейство пожелава да я осинови. Харесаха се още от първите срещи, докато се опознаваха и играеха заедно. С всеки изминал ден Мария все по-нетърпеливо очакваше „усмихнатата жена“ да дойде и да я прегърне. Един ден тази жена я попита дали иска да я заведе в нейния дом, в който я чакат татко и нейните по-големи сестри. В този ден Мария грейна от щастие, отново каза „мамо“ и смело хвана ръката на майка си, за да започне новия си щастлив живот в истинско семейство.   Второто Коледно чудо се случи на Динко. Повече от година приемното семейство на Юлияна Узунова се бори, за да преодолее изоставането в развитието му. Поеха Динко в ръцете си направо от болницата, дадоха му цялата си грижа, любов и топлина и направиха всичко възможно, както казва Юлияна „бъдещите му мама и тати да се радват на здраво и щастливо дете“. И успяха – Динко укрепна физически, доближи се все повече до развитието на своите връстници, стана самостоятелен и уверен във всичко, което прави. С подкрепата, енергичността, професионализма и голямото сърце на приемната майка Юлияна Узунова, осиновителите на Динко, успешно и ефективно контактуваха с детето по Viber в изключително рисковия и сериозен момент на пандемична обстановка в страната. Разговаряха и се забавляваха заедно, харесаха се взаимно и повярваха, че заедно ще бъдат щастливи. Динко посрещна 2021 в своето ново истинско семейство, обграден от любовта и топлината на своите мама и татко.   По Коледа стават чудеса !   През миналата година 7 от децата, за които се грижиха подкрепяните от фондацията 23 приемни семейства, намериха своето ново истинско семейство и вече растат обградени от любовта и топлината на мама и тати. Нашият екип им пожелава безгрижно, здраво и щастливо детство, изпълнено с грижа, топлина и обич!      …

Read More
деткс рисунка на дете, подкрепяно от специалистите на ЦОП София

Кратка история за подкрепата на един самотен родител

By | Блог | No Comments

Второкласникът Кристиян Георгиев е дете с трудности в развитието, с което се срещнахме преди 2 години. Баща му Красимир Георгиев потърси помощ в нашия Център за обществена подкрепа в София за детето си.   Влючихме го в нашата програма Ранна детска интервенция и с него започнаха да работят специалистите Петя Яначкова, Семеен консултант и Рая Цветанова, Старши специалист Ранна детска интервенция. Изготвихме специална програма за дейностите, съобразена с индивидуалните възможности и потребностите на детето, която отчиташе и неговата уникалност. Насърчихме го да развие таланта си да рисува, творческото си мислене, креативността си, изградихме заедно увереността му в собствените му възможности.   Получихме подкрепа и от бащата, който активно си сътрудничеше с нас. Паралелно работихме и с него, помогнахме му да развие по-добри родителски умения за стимулиране на развитието на детето. Той стана по-уверен и мотивиран родител.   Така Кристиян напредна в развитието си, преодоля много от дефицитите си, започна да прилага наученото. Скоро стана първокласник в масово училище и впечатли съучениците и учителите си с таланта си да рисува. Днес той е ученик във втори клас и сме щастливи, че рецитира уверено стихове.     В края на миналата година бащата на Кристиян ни потърси отново, за да се консултира и да ни разкаже за напредъка на детето. Ето писмото, което той ни изпрати:   ‘’Искам да изкажа благодарност на специалистите на фондация „За Нашите Деца“. Преди известно време след обикаляне от институция на институция и вдигане на рамене, с пожелаване на късмет, видях информация за Центъра по обществена подкрепа и реших да разбера дали и при там, като навсякаде ще ми пожелаят късмет, но бях приятно изненадан. В центъра положиха много усилия да ми помогнат. И не само на сина ми Кристиян, но и на мен. Аз  съм самотен баща и отглеждам сам сина си , който е дете със специални  нужди. За периода, в който посещавахме центъра Кристиян имаше напредък. Дори и след като свърши периода на подпомагане, служителите ни помагаха, както със съвети, така и с правилно насочване към определени институции . Синът ми вече е във втори клас. БЛАГОДАРЯ на Петя Яначкова и Рая Цветанова. Те промениха живота на Кристиян и ми вдъхнаха надежда да се боря. Бих искал да продължим да работим заедно и в бъдеще. Много съм доволен от отношението, професионализма и уменията на Петя Яначкова и Рая Цветанова. Благодаря от името на сина ми  Кристиян и от мен – Красимир…

Read More

Ден на бащата

By | Блог | No Comments

‘’Никоя нужда в детството не е толкова силна, колкото нуждата от бащина закрила.’’                                                                                                                   –  Зигмунд Фройд На втория ден от Коледа, 26 декември, в България се отбелязва Денят на бащата. Православната църква го чества на 26 декември.   В повечето страни Денят на бащата е светски празник. Съществува навсякъде по света, но се отбелязва на различни дати и по различен начин.   Това е ден, който e посветен на бащинството и родителските грижи на мъжете. Бащата има също толкова голямо значение за детето  и неговото развитие, колкото и майката. Той е модел за подражание. Учи детето на самоувереност, смелост и вяра в себе си. Бащата е герой в очите на детето си!   Днес ще Ви представим един баща – герой. Той се казва Петър Петров. Отглежда сам дъщеричката си Антония, на 6г.,  която е със специфични потребности. Семейството ползва услуги по Ранна детска интервеция в ЦОП ‘’Света София’’.     ‘’Много съм щастлив, откакто Антония се роди. За мен тя е мечтаното дете. Винаги съм се радвал на детето си, независимо от уврежданията му. Тони е като всички останали деца – понякога хитрува, прави пакости, смее се…Тя е в сърцето ми. Обичам я такава, каквато е. Обгрижвана е с много любов и топлина. Искам да е весела и щастлива и да се развива според нейните възможности. Детето ме научи на търпение, на отговорност, на това да се справям с различни трудности и да вярвам в…

Read More
коледна кампания Порше София Изток

Първите участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“ 8

By | Без Категория, Новини | No Comments

Първите чудотворци вече доказват, че мотивацията за добрини е по-силна от всяко предизвикателство, пред което ни постави 2020 година. Осмото издание на кампанията „?Тази Коледа чудесата правите Вие“ отново събра традиционните си участници, както и нови такива, които заедно ни помагат да сътворяваме чудеса за децата и семействата, с които работим.    Вече 13 компании се включиха, избирайки една от 12-те коледни инициативи, 4 от които подходящи и за екипи, които работят дистанционно.   „Подкрепата ни е израз на международната солидарност от страна на служителите на Volkswagen и Porsche Holding. Като част от глобална компания ние осъзнаваме нашата социална отговорност и се опитваме да подкрепяме местни организации, защитаващи правата на децата. За нас е чест да подпомогнем фондацията в мисията ? да осигури социална подкрепа, развитие и щастливо детство на най-малките и уязвими членове на нашето общество. Искрено се надяваме, че и тази година, макар и с различен формат, ще сме част от чудото на Коледа и отново ще запалим светлинките в детските очи. От все сърце желаем успех на фондация „За Нашите Деца“ в стремежа ? да подари едни по-топли и уютни Коледни празници за децата.“.    Благодарим на Порше София Изток, които са един от най-дългогодишните участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“ със своя традиционен коледен базар, който тази година ще организират по различен начин.     Един от новите участници в коледната кампания е Кофас България. Вижте тяхната мотивация да ни подкрепят:   „Ние от Кофас се радваме, че сме част от тази специална кампания на Фондация „За Нашите Деца“ и си пожелаваме през новата година уязвимите групи да се чувстват спокойни, защитени и най-вече щастливи. Сега е времето да се превърнем в активни участници в процеса на взаимна помощ„ – Пламен Димитров, управител на Кофас България.      Станете и вие чудотворци за децата, които имат нужда от подкрепа на http://yourmiracles.eu/…

Read More