Category

Новини

Предложения за реформи в петте области на въздействие на Националната стратегия изготвиха участниците в конференция „Грижа в ранната възраст“

By | Новини | No Comments

Предложения за ключови реформи в петте области на въздействие на Националната стратегия изведоха днес участниците в конференция „Грижа в ранната възраст“, организирана от фондация „За Нашите Деца“. В рамките на малки работни групи, гостите се фокусираха върху намирането на решения в отговор на предизвикателствата, които стоят пред стратегическия документ, в областите на въздействие – здраве и хранене; ранно учене и образование; закрила на детето, сигурност и безопасност; социална закрила; подкрепа на родителството и ранна детска интервенция.   Всички предложения ще бъдат обединени в общ документ, който ще бъде представен за разглеждане на работната група по изработването на стратегията, обяви заместник председателят на работната група и изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова. Тя насърчи участниците да мислят в посока на намиране на конкретни решения, а не да се фокусират върху трудностите и предизвикателства. В дискусията се включи също председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова.   Председателят на работната група по изготвяне на стратегията, зам. министърът на образованието и науката Деница Сачева откри дискусията, акцентирайки на това, че интегрираният подход между институциите, на национално и местно ниво, и гражданските организации, и кадровата обезпеченост, са от ключово значение за успешното изработване, а в последствие и прилагане, на Националната стратегия за ранно детско развитие. Тя представи постиженията на министерството на образованието и науката в областта на ранното детство, една от приоритететните сфери на МОН. Г-жа Сачева изрази своята надежда, че изготвянето на стратегическия документ също ще е сред успехите, осъществени до края на тази година. Тя изрази своето удовлетворение от това, че вече в обществото има постигнат консенсус за важността на инвестициите в ранното детско развитие и благодари на всички участници в разработването на стратегията – неправителствени организации, академичната общност и др.   „Целта на днешните дискусии е да извлечем максимално много различни гледни точки, за да направим така, че тази Стратегия да бъде наистина работеща, да бъде подкрепена с план за действие и финансиране. Ние от министерство на образованието и науката, включително министър Красимир Вълчев, сме дълбоко ангажирани с темата и искаме да получаваме работещи, реални, възможни предложения. Готови сме да ги подкрепим, за да можем да работим в полза на децата, които са нашето бъдеще,“ каза още тя.   Гост на днешната конференция бе зам. министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която призова всички да работим заедно, да сме активни, защото само тогава ще съхраним бъдещето на нашите деца. Тя благодари за партньорството на фондация „За Нашите Деца“ и за всичко, което правим, в посока  на това всяко дете да расте и да се развива пълноценно.   „Ще има щастливи детски усмивки само, ако всички заедно работим в една посока, и се обединим. Само тогава всички деца ще растат щастливи, здрави, образовани и пълноценни,“ каза тя.   От април 2016 г. фондация „За Нашите Деца“ изпълнява проект „Грижа в ранната възраст“, чиято основна цел е подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за тях. Целта е чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, да се подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи. Част от застъпническите усилия на фондацията по проекта е изработването на Национална стратегия за ранно детско развитие, която да функционира като интегрирана рамка, да съчетава всички секторни политики за постигане на обща визия за благополучието на децата в ранна възраст и техните семейства, чрез прилагане на споделена философия, цели и единен подход към ранното детско…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ представи резултатите и оценката по проект „Грижа в ранната възраст“

By | Новини | No Comments

Днес беше първият ден от двудневната конференция „Грижа в ранната възраст“, в който фондация „За Нашите Деца“ оповести резултатите от тригодишния проект, чиято основна цел е подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за тях. Целта е чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, да се подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи.     „Бих искала на първо място да благодаря на всички партньори и съмишленици на фондация „За Нашите Деца“. И от здравната, и от образователната, и от социалната, и разбира се на колегите доставчици на социални услуги, за това че се съгласиха да бъдем заедно и да променим остарелия начин, по който работим в името на децата“, откри конференцията г-жа Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондацията.         Успехите по проект „Грижа в ранната възраст“ Чрез работата ни на терен в болнични, социални и други заведения, през изминалите 3 години подкрепихме 824 родители, 497 деца и 151 специалисти. 50% от децата на възраст до 1 година, а 26% от тях са деца с увреждания или трудности в развитието. Проведохме общо 28 обучения за специалисти и родители и 10 дискусионни групи. Ремонтирахме средата в 4 обекта, за да ги направим по-приветливи и уютни.   На кръгла маса през 2017 г. поставихме началото на диалог между държавните институции, местните власти, международните организации, неправителствения сектор, академичните среди и професионалните общности, за това какви промени искаме да видим в България по отношение на услугите за ранното детско развитие. Направихме мащабно изследване „Ранното детско развитие в България“ за влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижата за децата в най-ранна възраст (0-7 г.) и тяхната сигурност, което представихме на конференция през март миналата година. Участниците във форума изведоха препоръки за подобряване на системите (социална, образователна и здравна) за ранното детско развитие в България, най-важната от които бе разработването на национална стратегия за ранното детско развитие, която да функционира като интегрирана рамка, да съчетава всички секторни политики за постигане на обща визия за благополучието на децата в ранна възраст и техните семейства, чрез прилагане на споделена философия, цели и единен подход към ранното детско развитие.   През последните три години нашата организация имаше възможността да пилотира нови и интегрирани услуги и практики за деца и семейства и да развие своята експертиза в сферата на ранното детско развитие. На конференцията представихме някои от тях – „кенгуру-грижа“ в неонатологично отделение, позициониране на недоносени бебета, музикотерапия за недоносени и др., които апробирахме през тригодишния период в рамките на проекта „Грижа в ранната възраст“.   Ефектът върху децата и семействата Близо 80% от анкетираните родители, подкрепени от екипа на фондацията, се чувстват по-сигурни, че могат адекватно да посрещнат нуждите на своите деца. 87,5 % от тях казват, че грижата за децата им се е подобрила, а 75% споделят, че са получили достатъчно и комплексно съдействие от специалисти. Това показа докладът на независимата външна оценка, представен днес от г-жа Линка Тонева от „Политики за развитие“.   Оценката на проекта отчита, че извършените по него дейности имат принос към информирания дебат по темата за ранното детско развитие и към провеждането на реформите в сферата на ранното детско развитие в България и за започване работа по създаването на национална стратегия за ранното детско развитие.   „Министерството на образованието и науката разчита на сътрудничеството и взаимодействието с всички заинтересовани институции и граждански организации и високо оценяваме конструктивното партньорство с фондация „За Нашите Деца“. Доказателство за това е съвместната ни дейност по разработването на проекта на Стратегия за ранно детско развитие…Уверен съм, че с общи усилия ще посрещнем предизвикателствата на времето и ще продължим да работим заедно,“ заяви от името министъра на образованието и науката Красимир Вълчев зам. министър Деница Сачева.         „Първият етап от развитието на всяко дете – възрастта от 0 до 6 години, е най-важният етап в неговото отглеждане и възпитание. Не само на детето, но и на бъдещия гражданин на нашата страна. Затова подкрепяме и обръщаме внимание на всеки дебат, посветен на грижата за децата в ранна възраст,“ се казва в поздравителния адрес от председателя на Държавна агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, който представи зам. председателят на ДАЗД Мариела Личева.               „Поздравявам фондация „За Нашите Деца“ и госпожа Шалапатова за устремното въвеждане в българския дебат на темата за ранното детско развитие,“ каза Велина Тодорова, член на Комитета на ООН за правата на детето.                   „Поздравявам екипa на фондация „За Нашите Деца“ за успешното приключване на проекта „Грижа в ранната възраст“, защото без съмнение първите години са от изключително значение. Те поставят рамката за цялостното и успешно развитие на всяко дете,“ сподели в изказването си Саня Саранович, зам. представител на УНИЦЕФ за България.     Конференцията „Грижа в ранната възраст“ продължава утре – 15 март, 9:30 ч., с обсъждане на напредъка по изработването на национална стратегия за ранното детско развитие и ключовите елементи в нея, който се нуждаят от по-широк обществен дебат. Участие в него ще вземе зам. министърът на образованието и науката Деница…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ ще представи резултатите по проект „Грижа в ранната възраст“ на двудневна конференция

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ организира двудневна конференция на тема „Грижа в ранната възраст“ в зала 8 на Националния дворец на културата. Тя започва в 13:30 ч. на 14 март (четвъртък) и приключва в 13:00 ч. на 15 март (петък).   На форума ще бъдат представени резултатите от тригодишната работа на фондацията по проект „Грижа в ранната възраст“, чиято цел е промяна в подхода към услугите за най-малките деца, за да могат да получат възможно най-добрата грижа в периода, в който най-много се нуждаят от нея.   През първия ден участниците в конференцията ще се фокусират върху механизмите за по-широкото възприемане и въвеждането на интегрирания здравно – социален подход към грижата за децата в ранната възраст. Ще бъдат представени  реализираните в рамките на проекта успешни практики в няколко здравни заведения и социални услуги. Част от програмата в първия ден са и демонстрационни формати, в които участниците могат да видят и изпитат елементи от теренната работа по проект „Грижа в ранната възраст“. Това ще включва представяне на кенгуру-грижата в неонатологичното отделение, позициониране на недоносени бебета, музика за недоносени и др.  Освен това, присъстващите ще могат да се запознаят с информационни материали за специалисти и родители, създадени по проекта.   Специален говорител в първия ден ще бъде проф. Дейвид Олдс, професор по детски болести и  обществено здраве от Университета на Колорадо, който ще участва в панелна дискусия на тема „Интегрирани практики и подходи към ранното детско развитие в здравната система“.   През втория ден вниманието ще бъде насочено към напредъка по изработването на национална стратегия за ранното детско развитие и елементите в нея, който се нуждаят от по-широк обществен дебат.   За да представят стратегията, процеса по нейното разработване и ключови тематични области, ще бъдат Деница Сачева, заместник министър на образованието и науката и председател на работната група за изработване на националната стратегия за ранно детско развитие, както и Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“ и зам. председател на работната група.   В конференцията ще се включат още Н.Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в България, заместник министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, заместник министърът на здравеопазването Жени Начева, председателят на Държавна агенция за закрила на детето Елеонора Лилова, Саня Саранович, заместник представител на УНИЦЕФ за България, както и Велина Тодорова – член на Комитет на ООН по правата на детето.   Участие в дискусиите ще вземат над 100 представители на националните и местни власти, академичната общност, международни експерти, професионални и неправителствени организации и личности, ангажирани с темата за ранното детско развитие и неговата важност за постигането на стабилно и проспериращо общество.   От м. април 2016 г. фондация „За Нашите Деца“ изпълнява проект „Грижа в ранната възраст“ с финансиране от фондация „ОУК“, чиято основна цел е подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за тях. Целта е чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, да се подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната…

Read More

С наша подкрепа през 2018 г. 27 деца се разделиха с институцията и заживяха в приемни семейства

By | Новини | No Comments

През изминалата година 53 деца, лишени от родителска грижа, получиха втори шанс за щастливо детство в семейство. Вместо в самота и изолация в институция, тези деца се радват на обичта и индивидуалните грижа и внимание на 36 приемни семейства, подкрепяни от фондация „За Нашите Деца“. Няма как да не сме горди, защото 15 от децата настанихме директно от родилно отделение и не са преживели нито един ден в самотатата и изолацията на институция, а 27 от тях успяхме да изведем от специализираните домове и резидентната грижа.   И през изминалата година фокусирахме енергията и ресурсите си върху подкрепата за деца в ранна възраст (от 0 до 7 г.). Нашето вярване, за което се борим, е всички деца да бъдат обичани и да живеят в сигурна семейна среда още от първия си миг. Водещи принципи в нашата работата са ранната подкрепа и ранната интервенция, които са от най-съществено значение за развитието на потенциала на децата. През 2018 г. 47 от децата, за които полагаха грижи приемни семейства, които подкрепяме, са на възраст до 7 години, или близо 90%.   А сега да ви разкажем за едно от тези приемни деца и едно от тези приемни семейства…   7 години и 5 деца. Повече от 2500 безсънни нощи, със случайните 2-3 вечери, в които цари (относителен) мир и покой. Повече от 60 000 часа притеснения и тревоги. И твърде много минути, които никога няма да се върнат. Но и много минути преминали в игри, прегръдки, нежност.   В 5 изречения, това е животът на Тонка Блажева, която досущ като фамилното си име, е с истински благ характер, уравновесена, търпелива. Обичаща. Като всяка майка. Макар и „просто“ приемна.   „При нея децата са винаги усмихнати, спокойни, щастливи. Тя постоянно си говори с тях, нищо, че са съвсем малки бебета“, разказва за нея социалният работник от Центъра ни по приемна грижа Диана Петрова, която, като експерт и майка на 2 момиченца-близначета, подкрепя Тонка в грижите за децата.   През последните 6 месеца, Тонка се грижи за Михаела. Спаси я. От самотата, от липсата на семейство, от дома, в който живеят още много деца като нея – чисти души, търсещи обич.   Спаси Миша, както спаси и другите 4 деца преди нея. Прие я, когато беше само на 1 месец, веднага след родилно отделение. Заради добрата грижа и обичта, която получава от Тонка, грижа, която нямаше да получи в дом за изоставени бебета, малката не загуби нито ден от своето развитие и днес е една пухкава, гукаща и усмихната чаровница. Е, отвреме навреме се цупи и сърди, но в това е чарът й.   „Голяма идилия бяха двете. Тонка живее в малка къщичка, китна, спретната – като от приказка. Винаги, когато ходя на домашно посещение, отпред ме посреща богата и пъстра цветна градина, а най-красивите цветя тя кръщава на приемните си деца. Михаела си има цяла леха с хризантеми, които носят нейното им.“, спомня си Диана.   Защо в минало време ли?   Защото в началото на седмицата Тонка предаде приемното си детенце Михаела на нейните осиновители – прекрасното семейство Колеви, което дълги години е чакало точно нея. С пъстри бадемовидни очи, чуплива тъмна коса, малко носле и румени бузки. На 6 месеца – малка, нежна, крехка, като порцеланова кукла. И също толкова красива.   Михаела никога няма да разбере какво е да си сама, изоставена, непотърсена. Тя получи любов и грижа от приемната си майка, които по нищо не се различават от любовта и грижата, които би получила от „истинското“ си семейство. И които ще продължи да получава от своите осиновители.   Тонка ли? Тя вече се грижи за друго детенце, което също като Миша, не може да бъде с биологичното си семейство. Продължава да поддържа връзка, да си говори с осиновителите на другите 5 деца и да им се радва – колко много са пораснали. Казва, че въпреки трудностите, ще продължи да бъде приемен родител, защото децата за нея са радост, ценност, вдъхновение. А приемната грижа я кара да се чувства полезна, щастлива, че може да допринесе за това повече деца да растат в семейство.   Тонка е още един пример как приемната грижа е спасителка на детството. Тя е онази магьосница, която сбъдва детските мечти, да бъдат щастливи, да имат семейство, да бъдат обичани и да…

Read More

Организираме работилници за родители на деца с трудности в развитието „Да пораснем заедно плюс“

By | Новини | No Comments

  Скъпи родители, заповядайте на поредицата от РАБОТИЛНИЦИ на теми, свързани с предизвикателствата на родителството на дете с труднoсти в развитието, както и неговите допълнителни образователни потребности. Ще имате възможност за обмяна на информация, умения и подкрепа, които да са ви от полза в насърчаването напредъка и развитието както на вашите деца, така и на вас самите като родители.     В рамките на няколко последователни съботи ще разгледаме следните теми: Четирите стълба на родителството Психологически потребности на детето и родителски цели Нашите деца и как ги обичаме Слушането – важно умение на родителството Kaк детето научава за света около себе си? Поставяне на граници: защо и как? Родителски отговорности Да бъдеш родител: влияния и избори Край и ново начало   КЪДЕ? Център за обществена подкрепа „Св. София“ в гр. София, кв. Възраждане, ул. Гюешево 21. КОГА? Можете да се включите на 9 март (събота) от 10.30 ч. или най-късно на 16 март отново от 10.30 ч. Поредицата от работилници ще се провежда в рамките на няколко съботи подред. ЗА КОГО? За родители на деца, имащи трудности в развитието КАК? Безплатно. Необходимо е предварително записване! ЗАЩО? За да пораснем заедно плюс…   Основната цел на Програмата e да създаде стимулиращо и подкрепящо обкръжение, в което родителите съвместно с водещите на работилниците и с останалите родители да: обменят идеи относно това как възприемат своето родителство опознават по-добре себе си като родители откриват ефикасни начини да се справят с допълнителните трудности, при които живеят, научават и други възможни начини за отношение с детето си да се запознаят с научната гледна точка за положителното взаимодействие между родител и дете и за родителството в интерес на детето (и на родителя)   Всяко дете заслужава да бъде посрещнато с радост, да се развие като щастлива личност. По този път го съпровожда неговият родител, който не се е отказал да научи, че родителството расте и при трудни обстоятелства. За тези родители са предназначени работилниците „ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО ПЛЮС“.   За записване за работилниците и за повече информация, можете да се обърнете към екипа на фондация „За Нашите Деца“: Милица Гочева, специалист Ранно Детско Развитие (моб. 0884 918 151); Цветелина Ганева, старши експерт Ранно детско развитие (моб. 0879 943 440) или Петя Узунова, Старши специалист Ранна Интервенция (моб. 0882 314 878).   „Да пораснем заедно плюс“ е програма от работилници, разработена от УНИЦЕФ, предназначена за родители на деца със специфични потребности. Фондация „За нашите деца“ е част от организациите, прилагащи програмата в…

Read More

15-годишно момиче „начело“ на фондация „За Нашите Деца“…за един ден

By | Новини | No Comments

15-годишната пловдивчанка Елена Станева, която е сред 13-те победителки в конкурса „Посланик за един ден“, вчера и днес застана на мястото на изпълнителния директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова. Макар и за кратко, Елена видя света през очите на г-жа Шалапатова, докосна се до нейния дух, до мотивацията, която вече 20 години я вдъхновява да бъде лидер на неправителствена организация, работеща в социалната сфера. Елена се докосна и до смисъла на нейния професионален живот – детските усмивки, щастливи семейства, променените човешки съдби.   Преживяванията, които подготвихме за Елена, започнаха още вчера. Нейн домакин бе екипът ни в Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“ в родния й град. Колегите ни изненадаха Елена с работилничка за мартенички и пролетни картички, които заедно, в приказки и смях, изработиха за всички деца и семейства, с които работим в гр. Пловдив.   Днес посрещнахме Елена в гр. София, където я запознахме с дейността на Центъра ни за обществена подкрепа „Св. София“ и Центъра по приемна грижа. Нашите социални работници, психолог и семеен терапевт разказаха за своята професия, за своите суперсили – как помагат на деца в риск и техните семейства да преодолеят трудностите.   За да се доближи още повече до естеството на социална работа, срещнахме Елена и с едно от семействата, които екипът на ЦОП „Св. София“ подкрепи, за да остане заедно – това на Добромир, който заради травма в детството си, не бе излизал от вкъщи в продължение на близо две години. Момичето си поговори с майката и момчето, те разказаха за помощта, която нашият екип им е оказал в най-тежките моменти и за радостта, която са изпитали, когато Доби за първи път от толкова време е излязал от вкъщи.   След срещата в дома на семейство Ганеви, Елена посети и Центъра ни за настаняване от семеен тип „Детска къща“. Там заедно с Н.Пр. Сри Астари Расджид – посланик на Република Индонезия в Република България, изпълнителния ни директор Иванка Шалапатова, екипа ни и бебетата, за които в момента се грижим, посрещнахме Баба Марта. С много усмивки и пролетно настроение вързахме мартенички за здраве на децата и им пожелахме съвсем скоро да посрещат тези слънчеви празници със свое собствено семейство.   Заредени с много емоции от срещата с бебетата в Къщата, трите дами прекараха следобеда с други жени от екипа на фондация „За Нашите Деца“, които споделиха късче от своята работа и своя опит, разказаха за личните и професионалните си мечти и насърчиха Елена да преследва своите, без да се спира пред предизвикателствата.   Денят за младото момиче не приключи тук. Довечера заедно със семейството си Елена ще бъде гост в индонезийското посолство, където ще се наслади на екзотичната култура и кухня на тази страна, в компанията отново на Н.Пр. Расджид и нейния екип, както и госпожа…

Read More

110 деца в ранна възраст не бяха изоставени, благодарение на Центъра ни за обществена подкрепа „За деца и родители“

By | Новини | No Comments

Сигурна семейна среда за всяко дете  125 деца и семейства в риск от раздяла получиха подкрепа от екипа на фондация „За Нашите Деца“ в гр. Пловдив през 2018 г. Общо 15 са случаите, по които работи нашия Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ през изминалото полугодие по програма „Предотвратяване на раздялата на новородени от техните семействата“. От живот в институция спасихме 7 бебета, които днес се радват на семеен уют и топлина в приемно семейство.   Нашият екип работи активно и по програма „Предотвратяване на раздялата – семейна подкрепа за сигурна грижа“, насочена към семейства в риск да изоставят детето си. Ходим на посещения на семейства, обхождаме рисковите квартали, за да установим своевременно проблемите, разговаряме с настоящи и бъдещи родители, даваме насоки и съвети, и помощ, там където е необходимо. По този начин успяваме да достигнем до повече деца и семейства в нужда и да ги подкрепим, за да останат заедно.  По тази програма работихме със 110 деца и техните семейства. Това са семейства, които срещат различни предизвикателства в ежедневието си – семейства живеещи в трайна бедност, родители на деца с увреждания, многодетни семейства и др. Нито едно семейство не се раздели с детето си.   Чрез програмата ни за семейна подкрепа екипът ни в гр. Пловдив работи и с 2 деца, настанени в свои близки и/или роднини; 8 деца, жертви на насилие; 14 деца, отпадащи или в риск от отпадане от училище; 4 деца с трудно поведение.   Подкрепихме и 7 деца и техните родители в процес на реинтеграция.   По-добър живот за дете в нужда През месец юни миналата година стартирахме съвместния проект „По-добър живот за дете в нужда“ заедно с фондация „Международен Женски Клуб-София“. Само за половина година 6 деца с трудности в развитието отбелязаха  значителен напредък във физическото, психическото и емоционалното си развитие. Освен възможност да посещават иновативни терапии, децата получиха и подкрепата на специалисти – логопед, хидро- и хипотерапевт и специалист „Ранна детска интервенция“.   С други 12 деца със специални потребности и техните родители работихме по програмата „Ранна детска интервенция“. Нашите специалисти изготвиха индивидуални програми за упражнения, с които децата да придобият важни нови умения и да разгърнат потенциала си, а родителите им – да имат възможност активно да стимулират децата си дори в домашни условия. Подкрепа за всеки родител Организираните от ЦОП „За деца и родители“ курсове за родителски умения продължиха да се радват на висок интерес и посещаемост. През изминалата година проведохме 26 курса за родителски умения, в които се включиха включиха 144 бъдещи и настоящи майки и татковци. Обучихме и 11 кандидат-осиновителни семейства.   123 родители и 29 деца бяха подкрепени благодарение на нашия проект „Грижа в ранната възраст“ в УМБАЛ „Пловдив“, където специално сформиран мултидисциплинарен екип от психолог, специалист „Ранна детска интервенция“, специалист „Ранно детско развитие“ и рехабилитатор предостави консултации и обучения по международно утвърдена методика.   За екипа на Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ детството в сигурна семейна среда е кауза, а работата е посветена на децата, на доброто, на бъдещето и надеждата. Нашата цел е да гарантираме сигурна и защитена среда за децата, цел, на която посветихме 27 години….

Read More

Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ и фондация „За Нашите Деца“ ще изследват нормативната база за ранно детско образование и грижа в България

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ и фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“  започват изследване на практиката и нормативната база за  насърчаване на ранното детско образование и грижа в България. Изследването е част от проект, реализиран в партньорство от двете организации, чиято цел е оптимизиране на националните политики за ранно детско развитие и насочване на общественото внимание към проблеми, свързани с качеството на услугите за образование и грижа за деца, както и подходите за тяхното решаване.   Ще бъде изготвен правен анализ на нормативната рамка за ранно детско развитие в страната и съответствието й с нормите в Европейски съюз. По специално разработени механизъм, инструментариум и методика за граждански контрол върху държавните и местни дейности и политики в тази област ще бъде проведено изследване в 20 детски ясли и градини в 5 населени места, което да установи доколко практиките в тях са в съответствие както със съществуващата нормативната рамка, така и с препоръчителните практики на европейско ниво, и дали има необходимост от промяна.   На база на проучванията, организациите ще изготвят оценка на законодателството и ще изведат предложения за промяна на нормативната уредба и насоки за повишаване на качеството. Те ще бъдат представени и по време на уъркшоп-семинар със служители от държавната и общинска администрация, по време на който участниците ще имат възможност да обсъдят предложенията и да надградят своята квалификация.   Направените анализи и оценки и резултатите от изследванията чрез разработения инструментариум за мониторинг ще бъдат обсъдени на кръгла маса в началото на 2020 г. с участието на представители на неправителствения сектор, бизнеса, други представители на гражданското общество и държавната и местна администрации.   Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ и фондация „За Нашите Деца“ имат богат опит в дейности както в изследователски проекти, така и в застъпничество в сферата на ранното детско развитие.   Проектът „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст““ е финансиран по Оперативна програма „Добро…

Read More

Изпратихме седмицата с работилничка за мартеници

By | Новини | No Comments

Днес във фондация „За Нашите Деца“ се готвихме за един от най-обичаните български празници – Баба Марта. За да ни покажат уменията си в правенето на мартенички, на гости ни бяха и голяма част от приемните семейства, които подкрепяме. Заедно с тях вложихме много въображение и сръчност в изработването на неповторими червено-бели творения от прежда. С тях ще зарадваме децата и семействата, с които работим.   Работилничката е само една малка част от дейностите, които ще осъществим, благодарение на средствата, предоставени ни от благотворителната инициатива „Избери, за да помогнеш“ на партньорите ни от Райфайзенбанк. За пета поредна година получаваме подкрепа от финансовата институция, като тази година проектът, с който участвахме в инициативата, посветихме на приемната грижа. През 2019-та планираме да дадем възможност на приемните родители, с които работим, да посетят надграждащи обучения, така че да бъдат  още по-успешни в грижите за децата и да бъдат дори още по-мотивирани да посветят професионалния си път на тази нелека мисия. Като част от проекта „Приемната грижа – сигурност, развитие и щастие за уязвимите деца“ предвиждаме и различни социализиращи дейности и събития за децата в приемна грижа, които ще провокират любознателността им и ще разширят кръгозора им.   Партньорството ни с Райфайзенбанк датира от 2009 година и оттогава досега, благотворителната кампания „Избери, за да помогнеш“ е подкрепила различни проекти на фондацията с общо над 70 000 лева. Благодарение на устойчивото ни партньорство с банката, отзивчивостта и благородните сърца на служителите й, ние успяваме да достигнем до много повече деца и семейства, за които днешният ден е предизвикателство.   Броят на подкрепените деца и семейства от създаването на фондация „За Нашите Деца“ преди 27 години надхвърли 12 800, като само през изминалата година техният брой е близо 1600….

Read More