Category

Завършени Проекти

Проект „Първо за децата“ – отговорът за Могилино

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2007 – 2008 г. Описание: Фондация „За Нашите Деца“, като част от алианс от неправителствени организации и в партньорство с УНИЦЕФ – България подпомогна усилията на Агенцията за социално подпомагане за закриването на институцията за деца с увреждания в с. Могилино. Повод за това стана британският документален филм „Изоставените деца на България“, излъчен по Би Би Си, чието излъчване провокира спешни мерки и усилия за извеждане на децата от дома и по-широко за подобряване на подкрепата за деца, лишени от родителска грижа. Първата цел на проекта е да бъде подобрена грижата за децата, с което е ангажиран екип от специалисти (рехабилитатори, кинезитерапевти, социални работници, експерти по детско развитие, педиатри и психиатри), които извършват оценка на всяко дете и разработват индивидуална програма за неговата социализация и адаптация. За половин година специалистите постигат значителни успехи в подобряването на общото състояние на децата, които в началото са в шокиращо състояние, и в повишаването на качеството на грижа за настанените деца и младежи до реалното закриване на институцията и подготовка за извеждането им. Закриването на дома не само даде възможност на децата и младежите да започнат нов живот, но и стимулира започването на националната реформа по деинституционализацията на грижата за деца в…

Read More

Проект „Под един покрив“ – Комплекс за социални услуги за деца в гр. Монтана

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2007 – 2008 г. Описание: В рамките на проекта бе създаден Комплекса за социални услуги в Монтана, където безплатна помощ получават много деца и семейства от общината и областта. Комплексът се състои от Център за обществена подкрепа, който предлага почасови социални услуги за деца и семейства и Кризисен център с възможност за кризисно настаняване и подкрепа. В рамките на две години над 150 деца получиха емоционална и професионална социална помощ от социалните работници и специалистите на центъра. Голямо постижение е и набирането на първите приемни родители в Северозападна България. В момента Комплексът за социални услуги за деца и семейства е държавно делегирана дейност и се управлява от община…

Read More

Кампания „Училище за всяко дете“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2007 – 2008 г. Описание: Резултатите от национални проучвания за състоянието на децата в България показват, че децата с увреждания са една от най-уязвимите групи деца по отношение на достъпа до качествено образование, което води до социална изолация, забавя развитието на детето и често го обрича на зависимост и бедност. С оглед реализиране на правото на всяко дете на равен достъп до качествено образование, фондацията реализира кампания за набиране на средства за изграждане на рампи, асансьори и пособия за опора в българските учебни заведения. Чрез инициативата се повиши обществената информираност по проблемите на децата с увреждания, извършени бяха ремонтни дейности чрез които стана възможен достъпа на децата с увреждания в три училища в София, Монтана и…

Read More

Проект „Семейство за всяко дете“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2008 – 2009 г. Описание: Основната цел на проекта бе да разшири обхвата на приемната грижа и да намери, обучи и подкрепи повече хора, които да приемат у дома деца в риск. Създаден и обучен бе екип от координатор, социални работници, психолог и двама фамилни терапевти, които оценяват кандидати за приемни родители, търсят нови кандидати и провеждат информационни срещи, за да разясняват същността на приемната грижа. За две години 30 приемни родители и кандидати за приемни родители се възползваха от помощта на специализирания екип, а повече от 200 посетиха информационните срещи и използваха създадената информационна телефонна линия. Създадена бе и група за взаимопомощ. За семействата бе осигурена и услугата „заместваща грижа“ чрез провеждането на лагер за 30 деца от приемни семейства, които имат възможност да получат специална подкрепа в зависимост от техните нужди. В края на проекта бе организирана Национална годишна среща за приемни родители, в която участваха над 200 души – деца и младежи, приемни родители и специалисти от системата за закрила, както и представители на националните власти. Привлечени бяха и медийни партньори, които разпространяват посланията за приемната…

Read More

Проект „Заедно за децата“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2009 г. Описание: По проектът бе разработена и въведена политика за закрила на детето в едно Обединено детско заведение (85-то ОДЗ) в София. Политиката за закрила определя реда, по който да се докладват сигналите за насилие над децата, както и мерките, които да се предприемат вътре в детското заведение и извън него. Тя бе издадена и на достъпен език за децата в детска книжка за оцветяване. Всяка страница от книжката е с предупреждение, съвет или препоръка. Експертите на фондацията препоръчват с книжката да се работи с възрастен, за да могат децата да разберат повече за това как да се пазят от злоупотреби. С този проект фондация „За Нашите Деца” насочи усилията си към насилието срещу децата и към повишаване капацитета на обществените места за грижа за борба с…

Read More

Проект „Защитени деца в сигурни семейства“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2009 –2012 г. Описание: Проект „Защитени деца в сигурни семейства”, финансиран от фондация ОУК, създаде първите в България Насоки за сигурна семейна среда – инструмент за социална работа с деца и семейства, който е създаден на базата на положителни истории в разговори с деца, семейства и професионалисти. С цялостния процес бе ангажиран експертен екип, с участието на представители на професионалната общност от цялата страна, вкл. служители от отделите за закрила на детето в страната, от центрове за услуги за деца в риск, неправителствени организации и държавни институции, вкл. Агенцията за социално подпомагане, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето. Насоките са структурирани в седем основни области на родителската грижа: всекидневни грижи; безопасност; чувства; стимулиране; правила; идентитет; отношения в семейството. В рамките на проекта бе издадено и „Ръководство за сигурно родителстване”, което цели да помогне за това българските деца да се чувстват обичани и закриляни от своите родители всеки ден от живота…

Read More

Национален център по превенция на изоставянето на деца до 3-годишна възраст

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2009 – 2011 г. Описание: Проект „Национален център за превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години” се реализира от фондация „За Нашите Деца” с финансовата подкрепа на Нова телевизия. Работата на центъра стартира в София, където организацията има изградена практика и партньорство с ПСАГБАЛ „Св. София”, а след това продължи и в Пловдив. Основна цел на проекта бе да намали броя на изоставените новородени бебета и деца до 3 години, да предотврати попадането им в институционална грижа, както и да повиши чувствителността на обществото към проблемите на изоставянето на малки деца. Резултатите от проекта са впечатляващи – за една година подкрепихме 94 бебета да не бъдат изоставени; 18 деца от дома за бебета в Пловдив бяха включени в социализиращи дейности; 54 бяха участниците в информационни срещи по приемна грижа; семействата на 105 деца бяха подкрепени с бебешки пакети; а 63 семейства получиха еднократни семейни помощи за посрещане на спешни нужди на детето. В рамките на проекта бяха подкрепени 13 приемни и кандидат-приемни семейства и 7 кандидат-осиновителни семейства. От м. октомври 2010 г. създаденият по проекта център в Пловдив се финансира като делегирана от държавата дейност – Център за обществена подкрепа „За деца и родители“. В София функционира Център за обществена подкрепа „Св. София“, като двата ЦОП продължават да изпълняват програма за превенция на изоставянето на деца и до…

Read More

Изграждане на Семейно-консултативен център в кв. Столипиново, Пловдив

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2010 – 2012 г. Описание: В партньорство с фондация „Рома” и община Пловдив, фондацията създаде Семейно-консултативен център в кв. Столипиново в гр. Пловдив в подкрепа на деца и семейства в нужда. Целта на центъра е да подпомогне социалното включване на семейства и групи в риск чрез подобряване на достъпа до социални услуги и подкрепа от страна на специализиран екип. За малко повече от година центърът помогна на 62 деца да не бъдат изоставени, 200 родители преминаха курсове за родителски умения, 150 души участваха в здравни беседи за здравословна грижа за децата, 75 младежи преминаха курс за семейно планиране, проведени бяха над 20 информационни срещи по приемна грижа със 126…

Read More

Проект „Изоставянето на деца и неговото предотвратяване в Европа“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2010 – 2012 г. Описание: Изследователският проект „Изоставянето на деца и неговото предотвратяване в Европа” беше изпълнен от фондация „За Нашите Деца” в партньорство с 9 други организации и университети в 10 европейски държави, под ръководството на Института за работа, здраве и организации към Университета в Нотингам, Великобритания. Ръководител на проекта бе професор Кевин Браун – психолог и биолог, ръководител на Центъра за детска грижа и защита към Световната здравна организация. Неговата цел бе да изследва причините и последствията от изоставянето на децата в Европа, както и добрите практики и услуги, които водят до предотвратяване на изоставянето. Фондацията отговаряше за изследователските дейности на територията на България. Резултатите от изследването бяха публикувани в обстоен Доклад,  издаден бе Наръчник на добрите практики. Те бяха представени на международна конференция през декември 2011 г. във Варшава,…

Read More

Проект „Положителна алтернатива за деца, лишени от родителска грижа“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2011-2014 г. Описание: „Положителна алтернатива” е проект, който бе реализиран с финансовата подкрепа на водещата световна организация по приемна грижа Core Assets и най-голямата семейна американска фирма Cargill. Целта на проекта бе да развие и представи висококачествен модел на приемна грижа в България и да предостави добра алтернатива за деца, които по една или друга причина се разделят с биологичното си семейство. В рамките на проекта, фондация „За Нашите Деца” създаде специализиран Център по приемна грижа, където приемните родители и деца могат да получат разбиране и подкрепа, както и да преминат през курс от обучения. Проектът постави фокус върху предоставянето на услуги по приемна грижа за деца с увреждания и новородени, както и върху подготовка на семейства за спешни или кризисни настанявания на деца. Чрез проект „Положителна алтернатива“ ние развиваме модел и директно предоставяме услуги като работим по най-добрите стандарти за приемна грижа в световен…

Read More