Category

Свободни Позиции

Социален работник

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален работник     Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   За Центъра за обществена подкрепа „Света София“ в гр. София търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от нашия екип на позицията:     „Социален работник“   Роля и отговорности:   Работи основно по услуги, свързани с оценка и директна работа с деца и семейства, като предоставя консултиране и подкрепа. Предоставя услуги на деца поверени на обществена грижа, за които е определен на екипни срещи, като поддържа необходимата документация, свързана с управление на случай. Управлява активно по 15 случая средно на месец. Включва се като допълнителен специалист по заявка в случай управляван от друг член от екипа Участва в работни срещи с различни професионалисти за планиране и преразглеждане работа по случаи, с които работи. Участва в договарянето с деца и семейства за ползване на услугите. Предоставя услуги на деца и семейства, за които е определен на екипните срещи, като спазва процедурите и поддържа необходимата документация. Участва в оценяването на индивидуалните нужди на всяко дете и родителския капацитет на семейството и в изготвянето на индивидуалнен план за развитие на детето (клиента). Участва в услугите за информиране и подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, както и техните семейства Участва във всички срещи за планиране и преразглеждане на грижата за деца, настанени в институции. Предоставя услуги за деца със специални потребности. Организира и фасилитира групова работа с кандидат-осиновителни семейства във връзка с подготовката им за настаняване на дете в семейна среда. Организира и участва в провеждането на социализиращи дейности за деца поверени на обществена грижа, работи за развиване на познавателни, комуникативни и социални умения на децата. Работи и поддържа комуникация в посока изграждане на здрав и отговорен екип.     Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:     Професионални компетенции:   Висше образование – „Психология“, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогика“ Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint) Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето   Специални умения и знания:    Умения за ефективна устна и писмена комуникация Умения за подкрепа и овластяване на клиентите Умения за работа в екип Проактивност Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Детегледач

By | Свободни Позиции | No Comments

Детегледач   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Детегледач   Основни задължения:   Полага грижи за деца от 0-7 г., насърчава тяхното физическо, интелектуално и емоционално развитие. Спазва дневния режим и режима на хранене и почивка. Отговаря за опазване на здравето и живота на децата настанени в Детската къща. Подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения. Активно организира, участва и отговаря за подготовката на лични и детски празници, концерти и други мероприятия. Поддържа домакинството в къщата. Участва ангажирано в различни обсъждания на случаи и обучения на екипа. Работи по график при непрекъснат работен процес.       Изисквания и необходими компетенции:     Образование – средно; Опит в отглеждането и грижата за деца; Да не са осъждани или следствени по престъпления срещу личността; Кандидатите да не са лишавани/ограничавани от родителски права; Добро психическо здраве; Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства; Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата; Готовност за работа в екип, обучение и развитие. Да проявяват отговорност, самоконтрол, коректност и такт. Да проявява търпение и любов при работа с децата.     Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни.     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно… Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More