Category

Свободни Позиции

Финансов мениджър

By | Свободни Позиции | No Comments

Финансов мениджър   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   За да обезпечим високоефективно финансово управление на цялостната дейност, търсим да присъединим към нашия екип доказан професионалист, който се отличава с високи делови качества, доказан опит и професионализъм в стратегическото финансово управление, управление на хора, силна ориентация за постижения и мотивация, за да заеме позицията:     Финансов мениджър   Основни задължения:     Осигурява стратегическото финансово управление на планираните дейности като подпомага вземането на решения, приоритизиране и рационалното инвестиране и разпределение на ресурсите. Подпомага мениджмънта в планиране, прецизиране и мониторинг на бюджети и подготвяне на предложения и отчети, както и анализи на ефективността на организацията. Поддържа в актуалност системите за финансово управление и счетоводство. Гарантира качествено управление на финансовото състояние на организацията и работи за постигането и поддържането на финансова устойчивост на организационния (бизнес) модел. Месечно следи изпълнението на одобрения бюджет в приходната и разходната част. Дава предложения при отклонения и при възможности за оптимизация и инвестиция. Организира изготвянето на финансово предложение по конкурси за доставка на услуги и кандидатури по проекти. Гарантира спазването на Българското законодателство като следи за промени в законодателството и произтичащите от това задължения за организацията, свързани със счетоводното отчитане на приходи, разходи, дълготрайни активи и др. Осигурява цялостната финансова отчетност: изготвя тримесечни справки за финансовото състояние, изготвя ad-hoc справки, тримесечни отчети по проекти и отчети по график.     Изисквания и необходими компетенции:     Подходящо образование свързано с финанси, счетоводство и контрол; Минимум 3 г. опит на мениджърска позиция; Практически опит в управление на качество, финанси, хора и информация; Опит във воденето на преговори с институции и други организации; Умения за провеждане на продуктивни срещи; Много добри дигитални компетенции и опит в работа с различни програмни продукти; Опит със счетоводни програмни продукти; Английски език писмено и говоримо.       Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Отлични условия на работа, възможност за работа „Home office“, гъвкаво работно време; Програма „Грижа за хората“, включваща: Въвеждаща програма с продължителност от 3 месеца, 26 дни платен годишен отпуск, спортна карта и др.     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“, на e.vidinova@detebg.org или 0889752566.     Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Мениджър Социални и интегрирани услуги, гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Мениджър Социални и интегрирани услуги, гр. Пловдив   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Вие можете да станете част от нашия екип в град Пловдив на позиция:     Мениджър Социални и интегрирани услуги   Основни задължения:     Управлява екипите предоставящи социални услуги на Център за обществена подкрепа в гр.Пловдив – целеполага, атестира, разпределя балансирано работата по случаи, работи за създаване на устойчивост и интегриране на предоставяните услуги. Основен комуникатор по социалните услуги на организацията в медии и други партньорски среди. Представлява Фондацията на форуми и събития. Активно участва в развиването и прилагането на политики и процедури за планиране, предлагане и развиване на социални и интегрирани услуги за деца и семейства в организацията. Участва в работни групи и изготвя становища от името на Фондацията по въпроси, касаещи детското благополучие. Прилага цялостна система за събиране и управление на данни в Социалната работа на Фондацията в Пловдив (ЦОП и проекти). Участва в изработването на документацията при кандидатстването в конкурси за нови социални услуги, в които участва ФЗНД. Участва в проектни дейности развивани от Фондацията. Ментор на стажанти и доброволци. Запознат е със законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.     Изисквания и необходими компетенции:     Висше образование, специалности от област на висше образование: Социални и Стопански науки. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 5 години професионален опит на сходна длъжност в социалните услуги. Опит в управлението на хора, процеси и информация – 2 години. Опит във воденето на преговори с институции и други организации. Комуникативни умения. Умения за работа с конфиденциална информация и обработване на лични данни. Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint). Свидетелство за управление на МПС, категория В – ще се счита за предимство.     Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Отлични условия на работа, възможност за работа „Home office“, гъвкаво работно време.     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно… Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“, на e.vidinova@detebg.org или 0889752566.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More