Category

Свободни Позиции

Стажант „Социални дейности“

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант „Социални дейности“   Фондация “За Нашите Деца” е една от водещите български неправителствени организации. Вече 27 години фондацията в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България. Ние сме организация с ясен фокус и ориентирани към търсенето на нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни професионалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   И ти можеш да станетеш част от нашия екип на позиция:   Стажант „Социални дейности“     Ако търсиш възможност да общуваш с много колеги, които са специалисти в тяхната област: За теб развитието и ученето през практиката е важно; Искаш да се научиш да изграждаш доверителна връзка с ползвателите на социалните услуги; И най-вече искаш да се чувстваш полезен/а на обществото в което живееш,   Кандидатствайте за стажантска позиция в Център за обществена подкрепа „Св. София“, към Фондация „За Нашите Деца“!   Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: Си студент от специалност „Социални дейности“, „Педагогика‘ или „Психология“; Си социално ангажиран/а и искаш да помагаш на деца в риск.   Като част от нашия екип, твоите задачи и отговорности ще включват: Работа по случаи на клиенти на Центъра; Работа на терен за директно подпомагане на уязвими деца и ползватели на нашите услуги; Запознаване с административната страна по воденето на случаите, в които ще вземш участие; Подпомагане на специалистите от Центъра във всекидневната им дейност. Във Фондация „За Нашите Деца“: ще придобиеш нови практически знания и ще обогатиш опита си; ще развиеш професионалните си и личните си качества; ще работиш с екип от специалисти с дългогодишен професионален опит.   Ако стажът ти се струва интересен, може да кандидатстваш като изпратиш CV на имейл: hr@detebg.org Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация „За Нашите деца“ и ще получат сертификат за преминат стаж.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашият екип на тел. 0889 508 587 или на имейл s.ivanov@detebg.org Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Социален асистент

By | Свободни Позиции | No Comments

Детегледач/ка   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   За да осигурим възможно най-добрата и близка до семейната грижа в нашата Детска къща, търсим да назначим: Социален асистент   Роля и отговорности: Полага грижи за 4-6 деца на възраст от 0 до 3 години Подкрепя развитието и социалното включване на децата и посреща техните нужди Гарантира хигиена, подреден и приветлив вид на къщата Участва в готвенето за децата при нужда     Професионални компетенции на подходящия кандидат: Образование – средно Опит в грижата за деца Да не е осъждан или следствен по престъпления срещу личността Да не е е лишаван / ограничаван от родителски права Добро психическо здрав Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етноса на децата Готовност за работа в екип, обучение и развитие Да проявява отговорност, самоконтрол, коректност и такт Да проявява търпение и любов при работа с децата. Опит с деца, живели в социални домове, е предимство   Личностни качества и умения: Разбиране на нуждите на децата и толерантност към техния произход, история и поведение Професионален опит – медицински или педагогически Толерантно отношение към различията в произход, история, етнос Готовност за работа в екип, допълнителни обучения и развитие   Работно време: Работи се на график – на пълен или непълен работен ден, в зависимост от възможностите на кандидатът за позицията.   Организацията предлага: • Трудов договор с Фондация „За Нашите деца“, постоянен със срок на изпитване. • Обучения и развитие • Много благоприятна работна среда     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org, в срок до 29 юни. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Ана Врачанска, асистент „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Доброволец за подкрепа на проектна дейност

By | Свободни Позиции | No Comments

Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Във връзка с участието на Фондацията в разпространение на статии от списание „Early Childhood Matters 2019“, търсим ДОБРОВОЛЕЦ, който активно да се включи в следните дейности:   Разпространение на три статии от научния журнал „Early Childhood Matters 2019“ Информационна кампания през традиционни и социални медии; Три работни семинара, насочени към специалисти, по един посветен на всяка статия; Застъпнически дейности, целящи да представяте статиите и тяхната приложимост в България пред представители на държавните и местни власти. Доброволецът ще участва в работата на Фондацията по проекта и ще получи практически опит в различни задачи, свързани с организирането и провеждането на информационни семинари.   Специфичните задачи могат да включват:   Съдействие при планирането и организиране на три информационни семинара за популяризиране на научни статии от списание „Early Childhood Matters”; Комуникация с участниците в семинарите; Комуникация с външни доставчици, свързана с логистиката на всяко едно от събитията; Подготовка на материали за провеждане на семинарите; Подкрепа за организаторите по време на всяко от събитията; Подкрепа за комуникационната кампания по проекта – правене на снимки, водене на записки; Събиране, обработка и обобщаване на обратна връзка за статиите; Семинарите ще се проведат в Търговище, Русе и София, съответно през септември, октомври и ноември.   Какво предлагаме:   Ще натрупате впечатления за работата в неправителствения сектор и социалната сфера; Ще имате възможност да се срещнете с много вдъхновяващи и мотивирани професионалисти; Ще придобиете опит в изпълнението на проекти със социална кауза; Опит в планирането и организирането на публични събития; Възможност да се учите от специалистите в екипа на фондацията.   Необходими знания и умения:   Базов опит в организирането на събития; Добри комуникативни умения; Интерес и готовност да изпълнява задачи, за които няма предишен опит.   Този опит е особено подходящ за хора с интерес за развитие в социалната сфера и неправителствения сектор, които са мотивирани да допринесат за подобряване капацитета на специалистите в областта на ранното детско развитие и в крайна сметка на живота на децата, с които те работят.   Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография на имейл hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете със Станислав Иванов, експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.      …

Read More

Рехабилитатор – гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Рехабилитатор   Фондация „За Нашите Деца“ вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истинско семейство. Търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да се присъедини към екипа за изпълнение на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОП „РЧР“ в Пловдив на позиция Рехабилитатор   Роля и отговорности: Извършва рехабилитация на бебета и деца в ранна възраст. Извършва други подкрепящи дейности за стимулиране развитието на децата, като използва подходящи методи и техники. Консултира специалистите или родителите относно спецификата на подходящите занимания и напредъка на децата. Планира дейности и работи за компенсиране на дефицитите по индивидуална програма. Насърчава и развива семейно-ориентираната грижа към децата. Отговаря за воденето на документация и отчетност относно работата си и спазва изискванията за сигурността на съхраняваната информация. Съдейства на професионалистите за планиране на нови практики в обектите на теренна работа с участието на други специалисти. Участва в процеса на адаптиране на приетото ноу-хау и апробирането му. Съдейства натрупаният от него опит да бъде използван за практическо обучение, супервизии и обучение на родители и специалисти. Съгласно процедурите за защита правата на децата по време на работа, в рамките на компанията и теренните обекти, информира незабавно прекия си ръководител за всеки случай на нарушаване правата на дете или съмнения за това. Осъществява мобилна дейност в домашна или болнична среда.   Професионални компетенции: Образование – висше – „Медицина“, „Кинезитерапия“, „Рехабилитация“, „Ерготерапия“ или други Социални науки; Опит в работата с деца и семейства; Познаване на системата за закрила на детето и системата за здравни грижи за деца; Опитът в изпълнението на проекти в социалната сфера е предимство.   Личностни качества: Умения за ефективна устна и писмена комуникация; Умения за подкрепа и овластяване на клиентите; Умения за работа в екип; Добра компютърна грамотност; Проактивност.   Организацията предлага: Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ за рамките на проекта, на 4 часов работен ден; Пакет възнаграждение и социални придобивки; Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Отлични условия на труд; Работа в отдаден и динамичен екип; Принос към една благородна кауза; Интересна и предизвикателна работа.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете със Станислав Иванов – Експерт Човешки ресурси на тел. 0889 508 587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Логопед – гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Логопед /за град Пловдив/   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.   Търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да се присъедини към екипа за изпълнение на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОП „РЧР“ в Пловдив на позиция Логопед   Роля и отговорности: Осъществява диагностика, превенция и корекция на комуникативни нарушения, като следва етапите на овладяване на езика от детето. Развива психомоторното и когнитивното развитие на детето, чрез специфични техники. Прилага количествената и качествената методология за изследване на комуникативните нарушения. Следи и въвежда съвременните проучвания в националната и в световната практика за актуалната логопедична терапия на комуникативните нарушения. Познава алтернативни методи за логопедична терапия. Осъществява мобилна дейност в домашна или болнична среда.   Изисквания: Образование – висше образование – „Логопедия“, „Предучилищна педагогика“, „Комуникативни нарушения“, „Предучилищна педагогика и логопедия“ или др. релевантно образование за длъжността; Опит в работата с деца и семейства; Познаване на системата за закрила на детето и системата за здравни грижи за деца; Опитът в изпълнението на на проекти в социалната сфера е предимство.   Необходими качества и умения: Умения за ефективна устна и писмена комуникация; Умения за подкрепа и овластяване на клиентите; Умения за работа в екип; Проактивност и гъвкавост; Шофьорска книжка ще се счита за предимство.   Организацията предлага : Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ за рамките на проекта, на 4 часов работен ден; Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Работа в отдаден и динамичен екип; Принос към една благородна кауза; Много добри условия на труд.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография  на имейл: hr@detebg.org .   Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете със Станислав Иванов – Експерт „Човешки ресурси“ на  тел. 0889 508 587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Социален работник, гр.Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален работник     Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом. За Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от нашия екип по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОПРЧР на позицията:     „Социален работник“     Роля и отговорности:   Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейств клиенти на центъра по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОПРЧР Идентифицира деца, нуждаещи се от подпомагащи комплексни услуги, по местата на териториалния обхват на проекта, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и подпомаганите семействата Оценява нуждите на децата и техните семейства. Информира, консултира и мотивира родителите за ползване на комплексни услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда. Извършва активна мобилна дейност в община Пловдив и седем съседни общини, за да предоставя подкрепа и услуги на бенефициентите по програмата. Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги. Работи активно с общността, изготвя оценка за семейството и насочва родителите и децата към подкрепящи интегрирани услуги за развитие и социално включване. Изготвя план за подкрепа от специалисти, предоставящи услуги по проекта или други услуги в общността и съблюдава за неговото коректно и съвестно изпълнение. Работи активно с медиатори в общностите, в които предоставя подкрепа. Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии. Участва в активно изграждане на координационен механизъм за създаване на партньорства между държавни структури и социални услуги, в териториалният обхват на проекта.     Професионални компетенции:     • Висше образование – „Психология“, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогика“ • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint) • Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства • Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи • Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето • Активно шофиране ще се счита за предимство     Личностни качества и умения:     • Умения за ефективна устна и писмена комуникация • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите • Умения за работа в екип • Проактивност     Организацията предлага:     • Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ за рамките на проекта • Пакет възнаграждение и социални придобивки • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване • Отлични условия на труд • Работа в отдаден и динамичен екип • Принос към една благородна кауза • Интересна и предизвикателна работа • Професионални обучения и трейнинги   Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества… Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…     Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография на hr@detebg.org.     Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговорите на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашият екип на тел. 0889 508 587 или s.ivanov@detebg.org Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.    …

Read More

Специалист „Ранно детско развитие“, гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Специалист „Ранно детско развитие“   Фондация “За Нашите Деца” е една от водещите български неправителствени организации. Вече 27 години фондацията в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България. Ние сме организация с ясен фокус и ориентирани към търсенето на нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни професионалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Като част от нашето разрастване, ние търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да се присъедини към Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив. Той ще се присъедини към екипа ни по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОПРЧР на позицията: Специалист „Ранно детско развитие“     Роля и отговорности:   • Подпомагане на индивидуалното развитие и учене на деца, включително такива с увреждания, трудности в развитието, социално-поведенчески проблеми, деца в изолация и/или деца в социален риск; • Подпомагане на индивидуалното развитие на подкрепяните по проекта деца в тяхната общност и семейната среда; • Извършва активна мобилна дейност в гр. Пловдив и седем съседни общини, за да предоставя подкрепа и услуги на бенефициентите по програмата; • Организира социални дейности и събития в Център за ранно детско развитие и в общността на бенефициентите по проекта; • Работи съвместно с местните структури за оказване на методическа и ресурсна подкрепа с цел насърчаване на тяхната активност за организиране на социализиращи и развитийни събития за деца в местните общности; • Да създава контакти с местни учебни и инстуционални структури с цел изграждане на партньорсва и тяхното въвличане в организиране за социалните дейности по проекта. • Работи активно с медиатори в общностите, в които предоставя подкрепа.     Професионални компетенции:  Висше образование – специалност „Социална работа“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Рахабилитация“, „Логопедия“ или друга социална наука. Опит в работата с деца и семейства; Умения за екипна работа; Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe; Опит в прилагането на проекти в социалната сфера е предимство.   Личностни качества и умения: • Умения за ефективна устна и писмена комуникация; • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите; • Умения за работа в екип; • Проактивност и гъвкавост; • Шофьорска книжка.     Организацията предлага :   • Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ в рамките на проекта. • Отлични условия на труд; • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; • Работа в отдаден и динамичен екип; • Принос към една благородна кауза; • Интересна и предизвикателна работа; • Професионални обучения и тренинги; Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества… Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно… Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиографияна имейл hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашият екип на тел. 0889 508 587 или на имейл s.ivanov@detebg.org Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More