Category

Свободни Позиции

Стажант Организационно развитие

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант Организационно развитие   Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме център за настаняване от семеен тип Детска къща за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Приемате ли изграждането на гражданското общество в България като тема, която ви интересува? Искате ли да допринесете за развитието на една от водещите неправителствени организации в България? Желаете ли да натрупате още знания и ключови умения, учейки се от водещите практики и модели за развитие на гражданските организации?   Ако отговорът на тези въпроси е „Да“ и Вие сте човек, който: Умее да обработва бързо нова информация; Изписва текстове ясно и разбираемо ; Умее да работи самостоятелно и в екип; Отлично владее английски език; Проявява отговорност към поставените задачи; Има силна мотивация за развитие и проактивност; Има висока езикова култура.   То тогава Вие сте човека, когото търсим да се присъедини като стажант в екип „Организационно развитие“.   Вие ще имате възможността: с подкрепата на Вашия ръководител да се включите в организирането на едни от най-вълнуващите събития със стратегически партньори на фондацията да се включите в проучване на основните заинтересовани страни, които имат принос за развитието на фондацията и услугите, които предоставяме да допринесете за развитието на отношенията със стратегически партньори да придобиете нови практически знания и да обогатите опита си да приложите знанията, които имате до момента да развиете професионалните си и личностни качества да работите сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит   Стажът е с продължителност 3 месеца и дейностите се извършват в централния офис на фондацията, който се намира в Sofia Airport Center бул. Христофор Колумб 64, сграда Б2. Работното време е между 9 и 17:30, като има опция за съчетаване на графика със заетостта в университета на студента.   За да кандидатствате е необходимо да изпратите CV на имейл адрес: hr@detebg.org и ще се свържем с избраните от нас кандидати. Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с фондация „За Нашите деца“. След завършване на стажа ще получат сертификат.   За повече информация, можете да се свържете с Ана Врачанска, асистент „Човешки ресурси“ на тел. 0882 336 485     Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Старши експерт „Организиране на събития и Корпоративни комуникации“

By | Свободни Позиции | No Comments

Старши експерт „Организиране на събития и Корпоративни комуникации“   Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Приемате ли изграждането на гражданското общество в България като тема, която ви интересува? Искате ли със знанията и уменията си да допринесете за развитието на една от водещите неправителствени организации в България? Желаете ли да натрупате още знания и ключови умения, учейки се от водещите практики и модели за развитие на гражданските организации? Ако отговорът на тези въпроси е „Да“, то тогава Вие сте човека, когото търсим да се присъедини към нашия екип като: Старши експерт „Организиране на събития и Корпоративни комуникации“   Роля и отговорности: Промотира каузата на събитието и я пакетира по вдъхновяващ начин. Създава атрактивен сценарий за всяко събитие. Организира събития с цел фондонабиране. Организира форуми за насърчаване и популяризиране на корпоративната социална отговорност. Участва в създаването, организирането и съблюдава сроковете при изпълнението на годишния календар от събития на фондацията съобразно стратегическите цели на организацията. Представя фондацията на кръгли маси и събития, свързани с популяризиране на каузите на фондацията. Организира събития като част от кампании за награждаване на дарители. Следи добри практики при организиране на събития на международно ниво. Дава предложения за дизайн на нови подходи и иновации при организиране на събития. Определя аудиториите, които ще бъдат ангажирани в организацията, изпълнението на събитието и осъществява контакт с тях. Има ръководна роля в координирането на всички въвлечени в реализирането на събитието – сценарист, водещи, дизайнери, озвучители, осветители, изпълнители, кетъринг, организатори на зали, гости и др. Търси, изгражда и поддържа ефективна комуникация с партньори, които да подпомогнат реализирането на събитието с про боно услуги. Създава и работи с посланици на събитията; Работи в тясно сътрудничество с Екип КСО за съгласуване на процесите при работа с дарители, които да бъдат поканени като гости на събитието. Създава план за всяко събитие с ангажименти, отговорности и крайни срокове и координира изпълнението му с партньори, дарители, участници, доброволци и вътрешните структури в организацията. Работи в тясно сътрудничество с екип Комуникации за изготвяне на комуникационен план за събитието и координира изпълнението му. Определя стратегия с фокус върху изпълнението. Създава брифове и задания към подизпълнители, които ще бъдат въвлечени в изпълнението на събитията. Създава и редактира различни текстове и отчети, насочени към целевите аудитории на събитието. Анализира и измерва резултатите от събитието, по комуникационни и финансови и показатели. Регулярно представя анализи и планира стъпки за повишаване ефективността на инициативите. Следи за спазването на Политиката за използване на изображения на фондацията, запознава с нея външни и вътрешни публики. Следи за спазване на Европейския регламент за защита на личните данни.   Професионални и личностови компетенции: Опит с визуални програми – предимство Опит в осъществяване и поддържане на успешни партньорства; Опит в организиране на събития; Опит в планиране; Опит в позициониране на бранд; Организационни умения; Аналитични умения; Отлични презентационни умения; Познания за бизнес сектора в България; Умение за работа в екип; Проактивност и ориентация към постигане на резултати; Креативност, инициативност и желание за развитие; Умение за спазване стриктни крайни срокове и работа в динамична среда; Отличен писмен и говорим български език; Отличен писмен и говорим английски; Отлична компютърна грамотност. Търговски опит е предимство   Организацията предлага: Работа във високо мотивиран и професионален екип Динамична и иновативна среда на работа Коректни условия на труд Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org, в срок до 22 юли. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Ана Врачанска, асистент „Човешки ресурси“, на hr@detebg.org или 0882 336 485.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Старши експерт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“

By | Свободни Позиции | No Comments

Старши експерт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“   Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Приемате ли изграждането на гражданското общество в България като тема, която ви интересува? Искате ли със знанията и уменията си да допринесете за развитието на една от водещите неправителствени организации в България? Желаете ли да натрупате още знания и ключови умения, учейки се от водещите практики и модели за развитие на гражданските организации? Ако отговорът на тези въпроси е „Да“, то тогава Вие сте човека, когото търсим да се присъедини към нашия екип като: Старши експерт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“   Роля и отговорности: Разработва нови форми за дигитални кампании – чрез story telling, разработване на онлайн игри с дарителски характер и др. Съдейства за комуникирането на основните послания на фондацията чрез механизмите на кампаниите като инструмент за повишаване обществената информираност и чувствителност към проблемите на децата и семействата в риск. Дава предложения за дизайн на нови механики на кампании, с цел популяризиране на фондонабирането и дейността на фондацията и стимулиране на дарителски инициативи. Дефинира таргет аудиториите на кампаниите и изготвя комуникационна стратегия за изпълнението им в тясно сътрудничество с екип Комуникации и екип КСО. Определя стратегия с фокус върху изпълнението. Създава брифове и задания към подизпълнители, които ще бъдат въвлечени в изпълнението на събитията. Разработва методи за измерване на резултатите по кампаниите по комуникационни и финансови показатели; Анализира постигнатите резултати в кампаниите, регулярно представя информация за това и планира стъпки за повишаване ефективността на инициативите на организацията. Консултира и подкрепя членовете на екипа при изпълнението на кампании, включително изготвя планове и следи за прилагането им. Следи за добри практики на национално и международно ниво при проектиране на кампании и подготвя мониторинг на на регулярна база. Подготвя публикации за популяризиране на кампаниите и следи изпълнението на комуникационната стратегия на всяка една кампания Подготвя информация и материали за работата на организацията и нейните каузи, за важни събития на фондацията и ги прави достъпни за ключовите аудитории на съответните инициативи. Изгражда и поддържа ефективна комуникация с партньорите на фондацията от бизнес сектора при реализиране на кампаниите, като търси и намира партньори за изпълнението им чрез про боно услуги. Работи в координация с експертите, ангажирани с комуникацията и развитието на партньорства за изпълнение на поставените цели и в съответствие на стратегическите цели на фондацията. Популяризира кампаниите в обществени форуми, в НПО сектора, в издания за корпоративна социална отговорност, в браншови организации за популяризиране на правата на децата и дарителството за социални каузи. Обезпечава, съвместно с останалите членове на екипа високо ниво на отчетност към дарителите. Професионални и личностови компетенции: Опит в сферата на директния и дигиталния маркетинг Опит в организиране на маркетингови кампании Опит в планиране на кампании Опит в позициониране на бранд Опит във водене на преговори Организационни умения Аналитични умения Опит в управление на социални мрежи Отлични презентационни умения Умение за работа в екип Креативност, инициативност и желание за развитие; Познания за бизнес сектора в България; Проактивност и ориентация към постигане на резултати Умение за спазване стриктни крайни срокове и работа в динамична среда; Отличен писмен и говорим български език; Отличен писмен и говорим английски; Отлична компютърна грамотност.   Организацията предлага: Работа във високо мотивиран и професионален екип Динамична и иновативна среда на работа Коректни условия на труд Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org, в срок до 22 юли. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Ана Врачанска, асистент „Човешки ресурси“, на hr@detebg.org или 0882 336 485.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Стажант Административни дейности

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажан „Административни дейности“   Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип Детска къща “ за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти? Искаш да работиш за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората? Искаш да си част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства? Проявяваш интерес към това как функционират административните процеси в една организация? За теб развитието и ученето през практиката е важно? Ако отговорът на тези въпроси е да, тогава ти си човекът, който търсим за позицията:   Стажант „Административни дейности“   Дейности, в които ще участваш по време на стажа: поддържане на база данни, свързана с работата на центъра следене на нормативна база съдействие в процесите по обработка и архив на текущия документооборот административното обслужване на офиса посрещане на гости и посетители координация на графици организиране на вътрешни събития   Изисквания към кандидата: Образование в сферата на: „Администрация и управление”, „Бизнес администрация“, „Публична администрация“ или сходни направления Комуникационни и организационни умения Добри умения за работа с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word) Аналитично мислене Желание за развитие на професионалните знания и умения Умение за самостоятелна и екипна работа   Ако стажът Ви се струва интересен, можете да кандидатствате като изпратите CV. Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в централния офис на фондацията, който се намира в София Еърпорт Център, сграда В2, ет.2, бул. „Христофор Колумб“ 64 / в кв. Сердика, ул. Гюешево № 21. Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация „За Нашите деца“ и ще получат сертификат за преминат стаж. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Ана Врачанска, асистент „Човешки ресурси“, на hr@detebg.org или 0882 336 485. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More

Експерт Развитие на организационната среда и системи за управление

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт Развитие на организационната среда и системи за управление   Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Приемате ли изграждането на гражданското общество в България като тема, която ви интересува? Искате ли със знанията и уменията си да допринесете за развитието на една от водещите неправителствени организации в България? Желаете ли да натрупате още знания и ключови умения, учейки се от водещите практики и модели за развитие на гражданските организации? Ако отговорът на тези въпроси е „Да“, То тогава Вие сте човека, когото търсим да се присъедини към нашия екип като: Експерт Развитие на организационната среда и системи за управление     Роля и отговорности: Анализиране на организационните резултати, капацитет и развитие и дефиниране на мерки за тяхното подобряване Съдействие за управление на отношенията със стратегически важни организации, личности, експерти и лидери Съдействие за стратегическото и оперативно планиране на фондацията Работи съвместно с мениджърския екип за поддържането на високо ниво на прозрачност и комуникиране на постиженията на организацията Организира и съхранява всички документи, свързани със законната дейност на организацията Прилага всички актуални методи за постигане на развитие на организацията Интегрира принципи на работа с деца в дейността и управлението на организацията     Професионални компетенции: Висше образование Умения за ефективна работа със служители от всички нива на организацията Отлични аналитични умения Добре развита способност за правилно планиране на времето при работа с крайни срокове     Личностни качества и умения: Отлични писмени и устни комуникационни умения Отлично владее английски език Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint, Canva) Способност за правилно планиране на времето при работа с крайни срокове     Организацията предлага: Работа във високо мотивиран и професионален екип Динамична и иновативна среда на работа Коректни условия на труд Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org, в срок до 20 юли. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Ана Врачанска, асистент „Човешки ресурси“, на a.vrachanska@detebg.org или 0882 336 485.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Офис Мениджър

By | Свободни Позиции | No Comments

Офис Мениджър   Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск. За да обезпечи развитието на административните процедури и политики във фондацията, планираме да назначим доказан професионалист в офис и административни дейности на позиция: Офис Мениджър   Роля и отговорности: Развива и прилага действащите административни политики, процедури и системи на фондация „За Нашите Деца“ Отговаря за административното обслужване на централния офис на фондация „За Нашите деца“ – кореспонденция, регистри, заповеди, управление на договори, имущество и други Отговаря за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност Отговаря за доставките на стоки и услуги. Организира и провежда процедури за избор на доставчик Обработва входящата и изходяща кореспонденция и води регистри Участва в управлението на автопарка на организацията Управлява стажантската програма в отдел „Администрация“ Провежда въвеждащо обучение на новоназначените служители за правилата на работа с оборудването в организацията Разработва, организира и провежда инструктажи, периодични медицински прегледи и други необходими мерки, съгласно ЗБУТ Участва в месечни обходи по събиране на дарителски кутии     Професионални компетенции: Висше образование – в релевантна специалност Умения за администриране и координация на процеси Професионален опит в управление на административни процеси Умения за работа в екип   Личностни качества и умения: Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint) Отлични умения за писмена и устна комуникация Свидетелство за управление на МПС, категория В   Организацията предлага: Работа в организация, отдадена на кауза Работа във високо-мотивиран и професионален екип Коректни трудово-правни взаимоотношения Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org, в срок до 20 юни. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Ана Врачанска, асистент „Човешки ресурси“, на a.vrachanska@detebg.org или 0882 336 485.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Специалист Човешки ресурси

By | Свободни Позиции | No Comments

Специалист Човешки ресурси   Фондация „За Нашите Деца” вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Детска къща за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Търсим креативна, амбициозна и всеотдайна личност, която да стане част от екипа на фондация „За Нашите Деца“ на позиция:   Специалист „Човешки ресурси“     Отговорности:   • Организира процесите по набиране и подбор на служители във фондация „За Нашите Деца“ • Организира и провежда първоначални интервюта с кандидати за работа, координира работата си с други експерти, които участват в подбора • Предоставя обратна връзка за резултатите от подбора към кандидатите за работа • Поддържа и актуализира база данни с потенциални кандидати и контакт с тях във връзка с бъдещи възможности и свободни позиции • Администрира процесите по подбор, създава и поддържа документацията, необходима за вземане на решения • Консултира одобрените кандидати относно изготвяне на необходимите документи за сключване на Трудов договор • Управлява и координира процеса на назначаване и прекратяване съвместно с експерт ТРЗ, системен администратор и административен секретар • Координира програмите за въвеждане на новоназначените служители. Проследява и подпомага адаптацията им • Актуализира въвеждащите модули, създавайки интересно и достъпно съдържание • Анализира ефективността на въвеждащата програма и планира подобрения • Работи активно за развитие на вътрешните комуникационни канали и информираността на служителите, създавайки различни информационни и визуални материали • Организира вътрешни събития за екипа. • Участва в разработване на програми за и организира вътрешни обучения и тиймбилдинги на екипа. • Участва във вътрешната обучителна програма като обучител по „Работа с клиенти” • Участва в организирането, провеждането и анализа на атестационния процес • Управлява стажантската и доброволческа програма на фондацията • Управлява процесите по набиране и подбор на стажанти и доброволци • Представя фондацията на кариерни форуми • Познава и спазва професионалните стандарти и етични норми     Изисквания към кандидатите: • Висше образование специалност „Психология“, „Управление на човешките ресурси“, „Организационна психология“, „Администрация и управление“ • Минимум 1г. практически опит в областта на човешките ресурси • Практически опит в прилагането на психометрични методи и инструменти за оценяване на способности, компетенции и личностни характеристики е предимство • Познава законодателството, регулиращо договорните отношения, равни възможности и защита от дискриминация • Опит в изучаване на организационната структура, анализ на длъжности и компетенции • Практически опит в използване на софтуерни приложения за управление на човешките ресурси е предимство • Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint) • Много добро владеене на английски език • Предимство е опит в социалната сфера и/или в системата за закрила на детето     Личностни качества и умения: • Отлични комуникационни и презентационни умения • Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежа от контакти • Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда • Организираност, лоялност и коректност • Креативност и умения да генерира нови и нестандартни идеи.     Организацията предлага: • Работа във високо мотивиран и професионален екип • Динамична и иновативна среда на работа • Коректни условия на труд • Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората Ако искате да сте част от дейности за работа с деца в риск и техните семейства Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно   Кандидатствайте, като изпратите CV на имейл адрес hr@detebg.org   Ще се свържем с избраните кандидати, за да ги поканим на интервю.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Социален работник

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален работник   Фондация „За Нашите Деца” вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Детска къща за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   За Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив търсим отговорни и амбициозни професионалисти, които да са част от екипа на позицията Социален работник!     Роля и отговорности: Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейства, клиенти на центъра. Спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата. Оценява нуждите на децата и техните семейства и дава предложение за ползване на услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда. Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги Работи активно с общността и насочва родителите и децата към услугите на центъра Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии   Изисквания: Висше образование – психология, социални дейности, социална педагогика, педагогика Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint) Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето Шофьорска книжка ще се счита за предимство   Необходими качества и умения: Умения за ефективна устна и писмена комуникация Умения за подкрепа и овластяване на клиентите Умения за работа в екип Проактивност и гъвкавост   Организацията предлага : Възможност за професионално развитие и усъвършенстване Работа в отдаден и динамичен екип Принос към една благородна кауза Много добри условия на труд   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората Ако искате да сте част от дейности за работа с деца в риск и техните семейства Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно   Кандидатствайте, като изпратите CV на имейл адрес hr@detebg.org   Ще се свържем с избраните кандидати, за да ги поканим на интервю.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More