Времетраене: 2005-2007

Описание: Проектът, финансиран съвместно от финансира от програма ФАР “Развитие на гражданското общество” и ВсякоДете, обхваща 140 деца от детския дом „П.Р. Славейков“, за които са организирани лични празници, екскурзии, консултации, спортни занимания и др. Подкрепят се и бебета, за които е съществувал реален риск да бъдат изоставени в социални домове. Екип от трима обучени социални работници помага на деца от столичните райони Красна поляна и Възраждане като предоставя както социални помощи, така и оценки за възможностите за връщането на 30 деца в техните семейства. С този проект фондация „За Нашите Деца” демонстрира работещ модел на партньорство и диалог между всички заинтересовани страни при доставката на социални услуги за деца и семейства в рисково положение.