Ситибанк България продължава подкрепата си за фондацията и приемната грижа и през 2020

By 15.07.2020Новини

2020 година беше белязана от световната пандемия от COVID-19, която не подмина и България. От началото на месец март хиляди деца и техните семейства станаха невидими жертви на извънредното положение и последиците от него. Най-засегнати от кризата са именно децата и семействата в риск, които нямат ресурса сами да се изправят пред предизвикателства и да ги преодолеят.

 

За да отговорят на новите потребности на децата в България, Ситибанк и фондация „За Нашите Деца“ обявиха, че продължават своето вече 5-годишно партньорство, фокусирано върху развиване на приемната грижа. С контекста на новите реалности, Ситибанк България реши да разшири своя обхват и да инвестира 20 000 долара в 3 направления: продължаване на подкрепата към приемни деца, осигуряване на спешна помощ за семейства, засегнати от кризата и подкрепа на деца с трудности в развитието.

От 2015 година насам Ситибанк е ключов партньор в развитието на приемната грижа като най-добрата алтернатива за деца, разделени от своите биологични родители. Чрез своята подкрепа и през тази година, банката ще осигури устойчивост на Центъра по приемна грижа на фондацията, както и допълнителни услуги за приемните деца и семейства – консултации с психолог и специалист „Ранна детска интервенция, рехабилитация, специализирана терапия и медикаменти за приемните деца с трудности в развитието. Ситибанк ще финансира различни социализиращи дейности за децата, а приемните семейства ще продължават да участват в надграждащи обучения и групови сесии за самопомощ, както и да разчитат на ежедневната подкрепа на социалните работници от Центъра по приемна грижа.

 

 

Част от средствата, дарени от Сити, ще бъдат насочени към спешната семейна програма, която фондация „За Нашите Деца“ създаде, за да отговори бързо на социалното въздействие и последиците от COVID-19, както и за да предотврати изоставянето на деца заради задълбочаващата се бедност и материални лишени. Програмата включва социална, материална и финансова подкрепа с цел излизане от кризата и стабилизиране на семействата. Чрез предоставянето на хранителни продукти с дълготраен срок на годност, бебешки храни, хигиенни продукти, нови дрехи и учебни пособия, закупуване на лекарства и медикаменти, ще бъде осигурено нужното спокойствие и препитание за семействата, загубили работата си заради пандемията. Освен материална помощ, програмата включва и социална подкрепа за преодоляване на стреса, консултации с цел повишаване на родителския капацитет и съвети за справяне с усещането за несигурност в резултат от социалната изолация.

През 2020 година Ситибанк ще подкрепи още една от дейностите на фондация „За Нашите Деца“, която ще стартира през есента – Дневен център за деца с увреждания и трудности в развитието. Благодарение на подкрепата на Сити, ще осигурим арт и музикотерапия за малките посетители на центъра и ще оборудваме залите с различни играчки и пособия за развиване на техните умения. Центърът ще осигурява дневна и почасова грижа за деца със синдром на Даун и детска церебрална парализа, като специалистите в него ще организират развлекателни, но същевременно и развиващи дейности, с които да подкрепят децата в преодоляване на различни комуникационни и физически трудностите, които имат.

 

Както и досега, служителите на Сити ще бъдат активна част от живота на фондацията чрез участието си в различни доброволчески и дарителски акции. Тяхната ангажираност допълва усилията на компанията да подобрява детското благосъстояние в България, а синергията между дарителите и фондацията е едно от най-отличителните неща за дългогодишното партньорство.