Център за обществена подкрепа „Св. София“ с 3 нови услуги

By 19.06.2019Новини

Фондация „За Нашите Деца“ ще продължи да управлява и развива Центъра за обществена подкрепа „Св.София“ и през следващите 5 години, реши след конкурсна процедура Столична община (СО).

 

 

Освещаване на ЦОП „Св. София“ – 2008 г.

ЦОП „Св. София“ е под управлението на фондацията от 2008 г. В началото, ЦОП функционира с капацитет 55 случая, но предвид повишения интерес към услугите и доказания професионализъм на специалистите, едва 6 месеца след първоначалния конкурс, неговият капацитет е увеличен на 105 случая. През следващия 5-годишен период Центърът ще работи по 130 случая на месец, което отново показва доверието на СО в качеството на предоставяните от нас услуги.

 

Освен разширен капацитет, Центърът ще разгърне няколко изцяло нови програми, с които цели да достигне и подкрепи още деца в риск и техните семейства и да предложи по-разнообразни услуги„Ранно детско развитие“, „Първична превенция за предотвратяване на насилието и постигане на сигурност за децата“, а от 2021 г. планираме и развитието на услугата „Приемна грижа“, което ще включва набиране на кандидати за приемни родители, оценка и подбор, обучение и последваща подкрепа на приемните семейства. И през следващия период екипът ще фокусира експертизата си, за да предотвратява раздялата на новородени от техните семейства, да оказва пълноценна подкрепа на семейства на деца до 7 години с цел превенция на риска от раздялата между тях, ще работи с деца и семейства в процес на реинтегация, ще продължи да подготвя кандидат-осиновители и да подкрепя вече-осиновители семейства, ще се грижи за социалното и емоционално развитие на деца, поверени на обществена грижа.

 

Нововъведените услугите по програма „Ранно детско развитие“ ще подкрепят и развият родителските умения за посрещане на специфичните потребности и особености във физическото и психическото развитието на детето в ранна възраст и ще повишат тяхната увереност и самостоятелност. Под формата на групови или индивидуални сесии, ще провеждаме консултации, обучения, тренинги за родители и деца. Ще бъде обособено и пространство  със свободен достъп, в което децата и техните родители ще могат да играят и да учат заедно. През дейности по ранна детска интервенция (скрининг и оценка на развитието, изготвяне на индивидуален план за развитие на детето), социализиращи и развитийни дейности („Библиотека на играчката“, „Музика в действие“, „Изиграй приказката“ и др.), родителски форуми и групи за подкрепа и др. ще подкрепим и родители на деца, за които има риск  поради заболяване, увреждане или проблеми в развитието.

 

Програмата „Първична превенция за предотвратяване на насилието и постигане на сигурност за децата“ е насочена към ученици, родители, преподаватели, възпитатели, професионалисти, работещи с деца и семейства, деца в детските градини и техните семейства и цели да повиши  чувствителността, знанията и уменията на общността по отношение детското благополучие, нуждите и правата на децата. Планираме да организираме обучения за разбиране и посрещане нуждите на децата в различните възрасти и позитивно родителство, семинари за разпознаване на белези и симптоми на насилие, курсове за семейно планиране, родителски умения, сексуална и здравна култура и др.

 

В началото на 2021 г. ще разгърнем и услугата „Приемна грижа“, за да имаме възможност да набираме повече приемни семейства, които да дадат уютен дом и грижа на деца, останали без родители, за които алтернатива иначе са единствено институциите.

 

И през следващите 5 години ЦОП „Св. София“ ще продължи да бъде съпричастен към съдбите на децата и семействата в риск, ще бъде лоялен партньор в предизвикателствата, с които се сблъскват, и ще работи за това всяко дете да има сигурност и щастливо детство в семейство. Защото наше вярване е, че единствено в семейство детето може да развива пълноценно и да израсне в успешна личност.