Дискусионен форум обсъди „Основни принципи във финансирането на квалифицирана работна сила в областта на ранното детско развитие“

By 09.12.2019Новини

Дискусионен форум, организиран от фондация „За Нашите Деца“  събра представители  на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науките, както и представители на местни власти и професионални и синдикални организации.

 

Повод за дискусията беше представянето на статията  „Основни принципи във финансирането на квалифицирана работна сила в областта на ранното детско развитие“, която е част от научния журнал Early Childhood Matters. Тези принципи са изведени от опита на различни държави, а  основен фокус на дискусията беше  приложимостта им в България и необходимостта от промяна в политиките за гарантиране на качествени услуги в областта на ранното детство.

 

Дискусията стартира Иванка Шалапатова изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“, която подчерта ключовата роля на човешкия ресурс и голямата необходимист от качествена работна сила в сферата на ранното детско развитие: „Промяната в живота на едно дете не става с пари, истинския променотворец е човека! Специалистите по ранно детско развитие: социални работници, педагози, психолози, са носителите на промяната те са най-ценния ни капитал“.

 

Участниците във форума коментираха основните препятсвията пред разрастването на качествената работна сила в областта на ранното детско развитие: като  недостига на кадри и концентрацията на услугите в големите градове, липсата на единна структурнна система в сферата на ранното детско развитие. Основните акценти в дискусията бяха  как да отговорим  на нарастващата необходимост от услугите за ранно детско развитие, кои са предизвикателствата пред местните власти в осигуряването на квалифицирани кадри за предоставяне на качествени услуги в сферата на ранното детско развитие, как да се осигури устойчиво финансиране, което да стимулира новите кадри.

 

Представителите на местните власти посочиха, че и в България се наблюдава струпване на социалните услуги в големите градове и недостиг на квалицифирана работна сила. Голям интерес предизвика представения успешен модел на община Тунджа за справяне  с финансовите бариери при възнаграждението на кадрите, работещи в сферата на ранното детско развитие в малките селски райони. Беше подчертана голямата роля на местната власт в осигуряване на устойчивост и допълнително финансиране на работната сила по селата, за да се справяме с едно от големите предизивикателства, а именно липсата на мотивация на нови кадри,които  да работят в сферата на ранното детско образование и в социалната сфера като цяло.

 

Всички участници в дискусията се обединиха, че за да се гарантира устойчивостта на работната сила в сферата на ранното детско развитие трябва да се работи по посока създаването на цялостна политика в сферата на ранното детско развитие. В тази връзка представителите на научните среди  посочиха, че „устойчивост се постига, чрез образованието“. Те подчертаха необходимостта от нови учебни програми по ранно детско развитие и ранна детска интервенция, които да залегнат в образователните програми на университетите и да осигуряват качествени специалисти, за напред.

Можете да предоставите своята обратна връзка за статията в анкетата ТУК