Дискусионен форум „Заедно за иновативни интегрирани услуги в област Пловдив“ организира фондация „За Нашите Деца“

By 07.02.2020Новини

Фондация „За Нашите Деца“ организира на 11 февруари (вторник) в Гранд Хотел Пловдив дискусионен форум на тема  „Заедно за иновативни интегрирани услуги в област Пловдив. Дискусията е продължение на информационните срещи в  общините Пловдив, Марица, Садово, Куклен, Родопи, Перущица, Стамболийски и Асеновград, по време на които бяха представени и обсъдени новите програми от интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства.

 

На форума ще бъдат представени резултатите от анкетно проучване, проведено в осемте пловдивски общини, чиято цел бе да се да проучат нагласите, възможностите, трудностите и предизвикателства при предоставянето на услуги за деца в риск и техните семейства, а също така и наличните ресурси за социално включване. Ще бъде представена концепцията на интегрирания подход при предоставяне на мултисекторни услуги, както и възможностите и подходите за прилагането му в осемте общини.

 

Участниците във форума ще имат възможност да дадат своите предложения за подобряване на системата от услуги на база на практическия си опит с деца и семейства. Ще бъде обсъдена визията за създаване на система за взаимодействие и координация между интердисциплинарни услуги в общността и широк кръг заинтересовани страни на територията на общините.

 

Участие във форума ще вземе заместник кметът на община Пловдив по „Европейски политики и социални дейности“ Анести Тимчев, представители на 8-те общини, на местните и държавни органи от социалната, здравната и образователната сфери.

 

 

Информационно събитие-дискусионен форум ще се реализира  в рамките на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  Проектът цели да подобри системата от услуги за активно социално включване на деца от уязвими семейства и предвижда създаването на интегрирани услуги и система за координация между доставчици на услуги и държавни структури в 8 общини в област Пловдив.