Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“, осигуряваме временна грижа за деца без родители.

 

За да обезпечим развитието на фондацията и представянето на нашите цели, мисия и постижения, планираме да назначим доказан професионалист на позиция:

 

Експерт Организационно развитие 

 

Роля и отговорности: 

 • Съдействa за управление на отношенията със стратегически важни организации, личности, експерти и лидери;
 • Съдействa за стратегическото и оперативното планиране на фондацията;
 • Координира стратегически за развитието на организацията проекти;
 • Работи съвместно с мениджмънта за поддържането на високо ниво на прозрачност на организацията;
 • Допринася за поддържане на добрия имидж на фондацията, за промотиране на дейността и постигнатите резултати пред външни публики;
 • Представлява организацията на различни форуми, събития и мрежи;
 • Прилага всички актуални методи за постигане на развитие на организацията;
 • Организира и съхранява всички документи, свързани със законната дейност на организацията

 

Професионални компетенции: 

 • Висше образование в сферата на Връзки с обществеността, Международни отношения, Политология или сходни на тях специалности;
 • Умение за ефективна работа в екип със служители от всички нива на организацията;
 • Отлични аналитични умения;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint, Canva).

 

Личностни качества и умения:

 • Отлични комуникационни и презентационни умения;
 • Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежи от контакти;
 • Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда;
 • Организираност, лоялност и коректност;
 • Креативност и умения да генерира нови и нестандартни идеи.

 

Организацията предлага:

 • Работа във високо мотивиран и професионален екип;
 • Динамична и иновативна среда на работа;
 • Коректни условия на труд;
 • Обучения за личностно и професионално развитие.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете Мая Данова, Старши експерт „Човешки ресурси“, на 0889 508 587.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.