Експерт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции, да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
 
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“  дава подслон и временна грижа за деца без родители.
 
Работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.
 
И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:
 
 

Експерт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“

 
 
Какъв е нашият идеален експерт „Кампании и корпоративни комуникации“?
 
Много добре организиран и комуникативен.
 
Притежава отлични умения за работа в екип и е в крак с разработването на дигитални кампании, с цел набиране на дарителски средства.
 
Желае да бъде част от организация с КАУЗА.
 
 
Роля и отговорности:
 
 

 • Създава и организира различни кампании за набиране на средства и привличане на обществена подкрепа за каузите на фондацията;
 •  

 • Разработва иновативни дигитални кампании с цел популяризиране на дейността на фондацията и стимулиране на дарителството, използвайки story telling, онлайн игри и др.;
 •  

 • Дефинира таргет аудиториите на кампаниите и изготвя комуникационна стратегия за изпълнението им в тясно сътрудничество с екип Комуникации;
 •  

 • Умело комуникира основните послания на фондацията;
 •  

 • Създава брийфове и задания към подизпълнители, които ще бъдат въвлечени в реализирането на кампаниите;
   

 • Създава и редактира текстове, презентации и отчети, насочени към целевите аудитории на фондация „За Нашите Деца“;
 •  

 • Измерва и анализира резултатите от проведените кампаниите по комуникационни и финансови показатели и планира стъпки за повишаване ефективността им;
 •  

 • Консултира и подкрепя членовете на екипа при изпълнението на кампании, включително изготвя планове и следи за прилагането им;
 •  

 • Следи за добри практики на национално и международно ниво при проектиране на нови кампании и подготвя мониторинг на регулярна база;
 •  

 • Създава продуктивна работна среда и поддържа ефективни взаимоотношения в екипа и организацията, с цел информацията в Организацията да протича безпроблемно, навременно и в пълен обем.
 •  
   
  Изисквания:
   
   

 • Образование – Висше образование
 •  

 • Професионален опит в сферата на:
 •  

  – директния и дигиталния маркетинг;

  – организиране и планирането на кампании;

  – управление и развитие на социални мрежи;

  – водене на преговори;

    

  • Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения).
  •  

  • Отлични писмен и говорим български и английски език;
  •  

  • Познания на бизнес средата в България;
  •  

  • Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите.
  •  

  • Опит с визуални програми – предимство
  •  

  • Търговски опит –предимство

   
   
  Личностни качества:

   •  

   • Отлични комуникационни и презентаторски умения;
   •  

   • Креативност, инициативност и желание за развитие;
   •  

   • Способност за работа под напрежение
   •  

   • Отговорен, самостоятелен, гъвкав, проактивен
   •  

   • Толерантност по отношение на различията
   •  

   • Позитивно настроен спрямо уязвими деца

    
    
   Организацията предлага:

     

   • Работа във високо мотивиран и професионален екип
   • Динамична и иновативна среда на работа
   • Коректни условия на труд
   • Обучения за личностно и професионално развитие

    
   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
   Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
   Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…
    
   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които да поканим на интервю.
    
   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас  на hr@detebg.org .
    
    
   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.