Експерт „Развитие на партньорства“

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции, да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
 
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“  дава подслон и временна грижа за деца без родители.
 
Работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.
 
И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:
 
 

Експерт „Развитие на партньорства“

 
 
Какъв е нашият идеален експерт „Развите на партньорства“?
 
Много добре организиран и комуникативен.
 
Желае да бъде част от организация с КАУЗА.
 
 
Роля и отговорности:

 • Привлича нови дарители чрез настоящите механизми за набиране на средства и подкрепа, както и въвежда използването на иновативни подходи;
 •  

 • Развива партньорствата с настоящите дарители и отговаря пряко за някои от тях. За всяко партньорство, което отговаря, следва или изготвя план за развитие, ангажиране и обгрижване;
 •  

 • Води преговори и постига съгласие по въпросите, свързани с набирането на средства с настоящи и потенциални дарители и поддръжници на организацията, както и всички останали външни публики, които са заинтересовани от дарителството за социални каузи;
 •  

 • Осигурява поддържането на прозрачна, коректна и отговорна комуникация с всички дарители. Успешно поддържа ефективните и делови партньорски отношения с ключовите корпоративни и индивидуални дарители на организацията като гарантира задържане на доверието и надграждане ангажираността на тази дарителска общност към каузите на организацията;
 •  

 • Участва активно в организирането и провеждането на фъндрейзинг събития и кампании;
 •  

 • Участва активно в управлението и развитието на системите за онлайн дарителство;
 •  

 • Гарантира, че всички дейности по фондонабиране отговарят на законовите изисквания и изискванията на организацията.

 
 
Изисквания:

 • Образование – Висше – Икономика/Маркетинг/Бизнес администрация или друго с длъжността
 •  

 • Професионален търговски опит и такъв в сферата на набирането на средства и воденето на преговори
 •  

 • Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения).
 • Отлични писмен и говорим български и английски език;
 •  

 • Познания на бизнес средата в България;
 •  

 • Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите.
 •  

 • Опит с визуални програми – предимство

 
 
Личностни качества:

 • Отлични комуникационни и презентаторски умения;
 • Креативност, инициативност и желание за развитие;
 • Умения за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда и под напрежение;
 • Проактивност и ориентация към постигане на крайни резултати
 • Толерантност по отношение на различията
 • Позитивно настроен спрямо уязвими деца

 
 
Организацията предлага:

 • Работа във високо мотивиран и професионален екип
 • Динамична и иновативна среда на работа
 • Коректни условия на труд
 • Обучения за личностно и професионално развитие

 
 
Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
 
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…
 
Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org.
 
Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които да поканим на интервю.
 
Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас  на hr@detebg.org .
 
Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.