Експерт Човешки ресурси

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ дава подслон и временна грижа за деца без родители.

 

Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.
И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

 

Експерт Човешки ресурси

 

 

Роля и отговорности:

 • Организира и провежда процесите по набиране и подбор на служители във фондация „За Нашите Деца“;
 • Разработва процедури за подбор, измерващи професионално значимите качества на кандидатите;
 • Организира и провежда центрове за оценка на кандидати и служители след съгласуване с Мениджър ЧР;
 • Поддържа и актуализира база данни с потенциални кандидати и контакт с тях във връзка с бъдещи възможности и свободни позиции, при спазване на Закона за защита на личните данни и политиката по GDPR;
 • Анализира и проучва пазара на труда, дава предложения за нови канали и тактики за подбор на служители за различните направления на фондацията;
 • Следи тенденциите в пазара на труда, дава предложения за промяна на длъжност, задължения и заплащане;
 • Координира стажантската и доброволческата програми на фондацията;
 • Представя фондацията на кариерни форуми;
 • Координира програмите за въвеждане на новоназначените служители в работата;
 • Координира административните процедури за назначаване, промяна в Трудовите договори и прекратяване на служители с ТРЗ;
 • Организира и координира процеса на оценка и анализира ефективността на системата за оценка на служителите;
 • Поддържа в актуалност органиграмата и информацията на сайта, свързана с екипа и откритите процедури за подбор;
 • Дава предложения за промени в организационната структура в рамките на предоставените правомощия;
 • Поддържа в актуалност длъжностни характеристики за всички позиции в организацията

 

Професионални компетенции:

 • Висше образование в подходяща специалност – „Психология“, „Управление на човешките ресурси“, „Администрация и управление“ и др.;
 • Минимум 1 г. практически опит във всички процеси на функцията ЧР;
 • Практически опит в прилагането на инструменти за оценяване на способности, компетенции и личностови характеристики;
 • Познания за законодателството, регулиращо договорните отношения, равни възможности и защита от дискриминация;
 • Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Много добро владеене на английски език.

 

Личностни качества и умения:

 • Отлични комуникационни и презентационни умения
 • Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда
 • Организираност, лоялност и коректност
 • Креативност и умения да генерира нови и нестандартни идеи.

 

Организацията предлага:

 • Работа в организация отдадена на кауза
 • Работа във високо-мотивиран и професионален екип
 • Коректни трудово-правни взаимоотношения
 • Обучения за личностно и професионално развитие

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org, в срок до 29 Май 2019 г. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, Старши експерт Развитие на човешките ресурси, на hr@detebg.org или 0889 508 587.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.