Фондация „За Нашите Деца“ започна работа с деца и родители в Центъра за временно настаняване „Св. Димитър“

By 04.02.2020Новини

 Фондация „За Нашите Деца“ и Център за временно настаняване “Св. Димитър“ (ЦВН) подписаха споразумение за партнъорство в предоставянето на интегрирани здравно – социални и образователни услуги за децата и техните родители, настанени в Центъра.

 

Експерти на фондацията ще провеждат занимания по програма „Музика в действие“, насочени към подпомагане на ранното детско развитие, към подобряване на психо-емоционалното състояние на децата, тяхната социализация, както и за здравяване на връзката родител-дете. Програмата е апробирана в управляваните от фондацията социални услуги и е с доказано позитивно въздействие върху децата.

 

Фондацията ще организира и арт работилници с децата и техните родители. Те са насочени към подобряване на познавателните способности на децата и насърчаване на тяхната креативност и когнитивно развитие. Използват се техники, подходящи за стимулиране на ранното учене на деца до 3-годишна възраст включително и за деца, които не са имали достъп до подобни форми на игра, нито досег до изкуствата. В заниманията ще се включат и родителите, с което ще се насърчи контакта родител-дете и ще се стимулират родителските грижи.

 

Специалистите от фондация „За Нашите Деца“ ще обучават персонала на ЦВН “Св. Димитър“, за да  надградят знанията и уменията им  за работа с деца в ранна възраст и стимулиране на тяхното развитие. Това ще се случи както през включване на специалистите от центъра в арт работилниците и дейностите по програма „Музика в действие“, така и през индивидуални обучения.

 

Споразумението между фондацията и ЦВН „Свети Димитър“ е в изпълнение на проект „Игра и развитие“, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.  Целта на проекта е да се провеждат развитийни дейности в ЦВН „Свети Димитър“, насочени към децата от 0 до 3 години. Проектът адресира проблема с липсата на достъп до услуги за подкрепа на ранното учене и развитие на децата като  предлага конкретни програми и сесии за  насърчаването им и подобряване на връзката между тях и децата.

 

Споразумението е продължение на доброто сътрудничество между фондацията и ЦВН „Св.Димитър“, благодарение на което мултидисциплинарен екип специалисти от фондацията работи с деца и родители от центъра, в рамките на проект „Грижа в ранната възраст“, приключил в края на 2019 г.