Фондация „За Нашите Деца” бе избрана за член на Съвета за развитие на гражданското общество

By 15.05.2020Новини

Фондация „За Нашите Деца“, заедно с още 13 организации от гражданския сектор бе избрана за член на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) към Министерски съвет. Общо четири организации, работещи в областта на закрила на децата и семейството, ще участват в Съвета.

 

Благодарим на всички, които ни гласуваха доверие и дадоха своя глас за нашата организация.

Работата за повишаване на общественото доверие към организациите от гражданския сектор в България е висока отговорност и чест за нас. Вашето доверие ни мотивира още по-силно да работим в тази посока в контекста на защита на семейството и правата на децата, както го правим вече 28 години. Опитът ни показва, че само когато се зачитат позициите и практиките на гражданското общество, може да се създават и реализират ефективни и насочени към хората  политики. Ние се ангажираме да бъдем мост между Съвета и гражданските организации, които останаха извън него, за да направим работата на Съвета още по-ефективна и насочена към утвърждаване на ролята на гражданското общество.

 

Пламен Сивов, заместник изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“

Фондация „За Нашите Деца“ вече 28 години работи активно за промяна на политиките в защита на правата на децата, в подкрепа на децата в ранна възраст и на семействата в риск.

 

Организацията ни е член на Националния съвет за закрила на детето към председателя на ДАЗД, на Националния съвет за социално включване, в които ни представлява нашият изпълнителен директор Иванка Шалапатова. Тя е и заместник-председател на сформираната по наша инициатива работна група за създаване на Стратегия за ранно детско развитие към Министерство на образованието.

 

Представител на фондацията в Съвета за развитие на гражданското общество ще бъде нашият заместник изпълнителен директор Пламен Сивов.

 

Съветът за развитие на гражданското общество е консултативен орган, председателстван от вицепремиера по икономическите въпроси Томислав Дончев и в състава му влизат 14 граждански организации, избрани между 123 кандидати с гласуване, в което вота си дадоха 286 организации.

Съветът ще участва в разработването и провеждането на политики в областта на гражданското общество, ще координира  изпълнението на националната стратегия  за развитие на гражданското общество, ще предлага на правителството план за реализация на целите й, ще събира информация за потребностите и проблемите на гражданските организации, както и за резултатите от тяхната работа, ще дава становища по всички проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на гражданските съвети.

 

Тук можете да се запознаете със списъка на всички класирани и участвали в избора организации: https://voting.government.bg/publicLists/ranking