Фондация За Нашите Деца, съвместно със сдружение Еквилибриум представи статия посветена Глобалната скала за ранно детско развитие по време на работен семинар в Русе

By 17.10.2019Новини

Статията беше представена пред професионалисти, работещи с деца, медицински специалисти, ръководители на социални услуги и представители на община Русе като част от проект на Фондация „За Нашите Деца“, целящ по-широко разпространение на научна литература в областта на ранното детско развитие на български език.

 

Глобалната скала за ранно детско развитие е разработена като широкоприложим инструмент, който да позволи оценяване и очертаване на състоянието на ранното детското развитие в световен мащаб. По този начин всяка държава ще може да разполага с адекватен метод за проследяване на напредъка по отношение на целите в областта на ранното детско развитие. Подобен инструмент ще спомогне за по-ефективно прилагане на съществуващите програми, което допълнително ще насърчи политическият ангажимент за инвестиция в ранното детско развитие в световен мащаб, който никога не е бил така силно заявен, както сега.

 

 

След презентацията участниците се разделиха на групи и дискутираха трудностите с достъпа до научна литература в България, проблемите, с които се сблъскват специалистите при проследяване на ранното детско развитие, както и това как трябва да се правят политики, базирани на доказателства.

 

Сред основните проблеми, които изпъкнаха, бяха морално остарелите научни публикации, по които се обучават специалистите в университетите, липсата на координация между институциите и липсата на инвестиции в качеството на работната сила в сферата на ранното детско развитие.

 

Участниците се обедниха около тезата, че е необходима обща визия на национално ниво за политиките и дейностите по отношение на ранното детство, която да позволи по-координирани и целенасочени действия на всички заинтересовани страни. По този начин ще може да създадем адекватни условия за работа на специалистите и подкрепа за родителите, а така и подходяща обществена среда, която да е максимално благоприятна за развитието на децата.

 

Събитието се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства на сдружение „Еквилибриум“ в Русе и беше фасилитирано от програмния директор на сдружението – Елена Петкова.

 

Проектът е финансиран като част от съвместна инициатива на Международната организация стъпка по стъпка ISSA и фондация „Bernard van Leer“ за популяризиране на научното списание Early Childhood Matters.

 

Цялата статия можете да прочетете ТУК.

Можете да предоставите своята обратна връзка за статията в анкетата ТУК.