Фондация „За Нашите Деца“ ще представи дейността си на събитие, организирано от Американския университет в България

By 06/11/2018Новини

Фондация „За Нашите Деца“ ще участва във второто издание на Изложението на неправителствени организации, организирано от Американския университет в България (АУБ) на 7 ноември.

 

Целта на изложението е да срещне студентите с гражданските организации, или по думи на организаторите – с „творците на промяна“, които играят ключова роля в развитието на обществото ни и в повишаване на обществената чувствителност към социалните проблеми.

 

Фондация „За Нашите Деца“, част от чийто екип са и бивши възпитаници на АУБ, бе одобрена да се включи в събитието и да представи своята дейност на студентите от едно от най-елитните учебни заведения в страната. Заедно с останалите повече от 20 граждански организации, представителите ни ще запознаят студентите с дейността ни, която повече от 26 години е посветена на подкрепата за най-уязвимите деца и семейства в българското общество.

 

Присъединяваме се към изложението с надеждата да привлечем още съмишленици на каузата, млади хора със съвременно мислене, които също като нас споделят вярването, че всяко дете заслужава да израсне в сигурна семейна среда.