Иновативна практика на Детска къща представихме на втория Годишен форум на социалните услуги в Столична община

By 22/08/2019Новини

Добрата  практика на нашата Детска къща за напасване между дете и семейство, която подкрепя извеждането на детето в семейна среда като гарантира приемственост, предвидимост и сигурност в процеса както за детето, така и за семейството, представи днес на втория Годишен форум на социалните услуги в Столична община, регионалният мениджър за Александър Малински.

 

Той заедно с колегите от нашите Център за обществена подкрепа и Центъра по приемна грижа и родни и приемни родители, които фондацията подкрепя се включиха в дискусиите по време на организираното от Столична община и неправителствените организации доставчици на услуги събитие, което се проведе под мотото „Качеството означава промяна“.

 

За първи път община, потребители и неправителствени организации – доставчици обсъждаха услугите – какво работи и какво трябва да се подобри и направиха предложения за развиване на услуги, които най-добре отговарят на нуждите на потребителите, по най-ефективния начин.

 

Основният акцент на форума бяха резултатите за хората от социалните услуги и значението им за общността, доставчиците на социални услуги споделиха добри практики и дискутираха ефекта от предоставянето на социални услуги. В дискусиите ще се включат както представители на услугите, така и потребители, които заедно ще дискутират какво означава „качествена услуга“ и как тя променя живота на хората в нея.

Събитието е част от усилията на Столична община и гражданските организации, подписали Споразумение за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги през 2017 г., за постигане на още по-добри резултати в грижата за хората в уязвимо положение. Повече информация за споразумението тук.

 


Организациите по споразумението са: Български червен кръст, Български център за нестопанско право, Институт за социални дейности и практики, Институт за социални услуги в общността, Фондация „За нашите деца“, Фондация „Агапедия – България“, Фондация „Конкордия – България“, „Аутизъм Днес“, Фондация „Светът на Мария“, „Каритас“, Фондация „Международна социална служба – България“, Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“, Фондация „Дете и пространство“, Сдружение „Информация и консултации“, Асоциация „Аутизъм“, Фондация „Здраве и социално развитие“, „Анимус“, „Заслушай се“, Сдружение „Деца и юноши“, „Очи на четири лапи“, Здраве без граници, Инициатива за здраве, „SOS Детски селища България“, Надежда за малките“, Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, Фондация за социална промяна и включване, Фондация „Надежда“ и Фондация „Лумос“.