Нашата дейност и опитът на фондацията в деинституционализацията бяха представени по време на обучение в Таджикистан

By 22.10.2019Новини
Иванка Шалапатова

Иванка Шалапатова (вдясно) по време на обучението

На 21, 22 и 23 октомври Иванка Шалапатова- нашият изпълнителен директор, проведе тридневно обучение в столицата на Таджикистан – Душанбе, по покана на местната неправителствена организация ИРОДА (Инициатива на родители на деца с аутизъм). Сред присъстващите бяха специалисти, работещи в институции за деца в Таджикистан, както и екипът на ИРОДА.

 

Обучението е в рамките на проект „Работен семинар по деинституцианализация за специалисти от интернати и пансиони“, който е финансиран от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA) и цели обмяна на опит и добри практики в сферата на деинституционализацията.  Проектът се изпълнява от ИРОДА – неправителствена организация, която през последното десетилетие работи за развитие на диагностиката, социалните услуги и образователните възможности за децата с аутизъм в Таджикистан.

 

Обучението обхваща различни аспекти на деинституцинализацията и опита на България и фондация „За Нашите Деца“. В първата сесия изпълнителният директор Ваня Шалапатова представи нашата дейност и приликите и различията в актуалното състояние на системите за закрила на детето в двете страни. Тогава се обърна и специално внимание на негативните последици от отглеждането на деца в институции.

 

Вторият ден бе посветен на концепцията за деинституцианализация, като се спря на теоретичната и научна обосновка на този процес и основните принципи, които трябва да се спазват, за да бъде той успешен.

 

Днес семинарът се фокусира върху българския опит в деинституционализацията, с акцент върху добрите практики на фондация „За Нашите Деца“, които могат да бъдат успешно приложени, както и на потенциалните препятствия, които трябва да бъдат избегнати.

 

Иванка Шалапатова, която е един от основните експерти по темата в България, има участие в разработването на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и е пряк участник в процеса на деиституционализация в страната от самото му начало.