Времетраене: 2010 – 2012 г.

Описание: В партньорство с фондация „Рома” и община Пловдив, фондацията създаде Семейно-консултативен център в кв. Столипиново в гр. Пловдив в подкрепа на деца и семейства в нужда. Целта на центъра е да подпомогне социалното включване на семейства и групи в риск чрез подобряване на достъпа до социални услуги и подкрепа от страна на специализиран екип. За малко повече от година центърът помогна на 62 деца да не бъдат изоставени, 200 родители преминаха курсове за родителски умения, 150 души участваха в здравни беседи за здравословна грижа за децата, 75 младежи преминаха курс за семейно планиране, проведени бяха над 20 информационни срещи по приемна грижа със 126 участници.