Времетраене: 2007 – 2008 г.

Описание: Резултатите от национални проучвания за състоянието на децата в България показват, че децата с увреждания са една от най-уязвимите групи деца по отношение на достъпа до качествено образование, което води до социална изолация, забавя развитието на детето и често го обрича на зависимост и бедност. С оглед реализиране на правото на всяко дете на равен достъп до качествено образование, фондацията реализира кампания за набиране на средства за изграждане на рампи, асансьори и пособия за опора в българските учебни заведения. Чрез инициативата се повиши обществената информираност по проблемите на децата с увреждания, извършени бяха ремонтни дейности чрез които стана възможен достъпа на децата с увреждания в три училища в София, Монтана и Хасково.