Експерт Комуникации и социални мрежи

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.

 

Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.
И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция експерт „Комуникации и социални мрежи“. 

 

Какъв е нашият идеален експерт „Комуникации и социални мрежи“?

 

Има интерес към социалните медии и тяхното развитие.

Умее да казва много…с много малко, но емоционални и вдъхновяващи думи.

 

Иска да се впусне в дебрите на маркетинга за промотиране на КАУЗА

 

 

Експерт Комуникации и социални мрежи

 

Роля и отговорности:

 

 • Създава и прилага ефективни комуникационни стратегии, насочени към разнообразни аудитории – медии и широка общественост, институции и бизнес сектор, други неправителствени организации, вътрешни комуникации;
 • Създава и изпълнява годишна комуникационна онлайн стратегия, целяща достигането до нови аудитории, съобразно целевите групи на фондацията;
 • Участва в планирането и реализирането на публични събития и кампании;
 • Изгражда, оптимизира и популяризира институционалната страница на фондацията и профилите й в социалните мрежи;
 • Реализира он-лайн и медийни кампании за фондонабиране и промотиране на КСО-дейността на фондацията;
 • Изготвя мониторинг и анализ на медийната, политическата и обществената среда;
 • Съдейства за изработването и разпространението на информационни и промотиращи материали на фондацията (видео продукти, печатни материали).

 

Изисквания:

 

 • Образование в сферата на масовите комуникации: „Журналистика“, „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“  или други сходни;
 • Поне 2 години опит на подобна позиция;
 • Опит в работата с WordPress, Indesign, РhotoShop.
 • Работа с различни социални мрежи (Facebook, LinkedIn, Instagram и др.);
 • Отлична езикова грамотност и способност за изписване на въздействащи текстове на български и на английски език (content writing);
 • Публикации и материали в сферата на социалната проблематика ще се ползват с предимство;
 • Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения);
 • Шофьорската книжка ще се счита за предимство.

 

Личностни качества и умения:

 

 • Отлични комуникационни умения;
 • Проактивна и адаптивна личност;
 • Високи етични принципи и разбиране за отговорностите при работа с деца и семейства в риск;
 • Способност за бързо взимане на ефективни решения;
 • Желание за учене и развиване на нови умения, включително в областта на иновативните технологии и комуникационни тактики.

 

Организацията предлага:

 

 • Работа във високо-мотивиран и професионален екип, отдаден на кауза;
 • Коректни трудово-правни взаимоотношения
 • Обучения за личностно и професионално развитие

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография в срок до 29 Юни 2019 г. на имейл: hr@detebg.org.

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на имейл: hr@detebg.org.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.