Конференция „Визия за ранното детство в България“ организира фондация „За Нашите Деца“

By 13.03.2018Новини

Фондация „За Нашите Деца“ организира на 15 март четвъртък, конференция „Визия за ранното детство в България“. Форумът е под патронажа на Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова и ще се проведе от 9:30 часа в зала „Опал“ на хотел „Рамада“.

 

На форума ще бъдат представени резултатите от мащабно изследване „Ранното детско развитие в България“ за влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижата за децата в най-ранна възраст (0-7 г.) и тяхната сигурност. То е осъществено от фондация „За Нашите Деца“ съвместно със сдружение „Дете и пространство“ и Института за изследване на населението и човека към БАН.

 

Проучването изследва взаимодействието и сътрудничеството между трите системи, както и степента до която те работят заедно в подкрепа на детското развитие в услуги, предоставящи грижа за деца в ранната възраст /детски ясли, болнични заведения, детски градини, социални услуги и други/.  Изследвано е практическото приложение на семейно-ориентирания подход в работата на ангажираните с осигурена от държавата грижа за деца. Обект на изследване беше и дали здравната, социалната и образователната системи ползват механизми за включване на родителите, дали родителите се чувстват подкрепени в грижата за децата си, както и какво място заема взаимодействието на системите с родителите. Изследвана е грижата за децата със специални потребности в ранна възраст и доколко са ефективни мерките на държавата за приобщаването им, какво трябва да се промени в организацията и в дейността на системите, за да могат децата да се развиват и родителите им да бъдат насърчени и подкрепени да се грижат максимално добре за децата си. Участниците в конференцията ще обсъдят изведените по време на изследването ключови препоръки за подобряване на работата на системите около детето, с цел да бъде подкрепен вече започналия процес по изготвяне на национална стратегия за ранното детско развитие.

 

Ролята на политиките за образование и грижа в ранна детска възраст в Европейския съюз ще представи г-жа Нора Милотай – политически анализатор в Европейската парламентарна изследователска служба (European Parliamentary Research Service, EPRS), която работи по въпросите на европейската социална политика.

 

Интегрираните системи и услуги за ранно детско развитие в Сърбия ще представи проф. Вероника Испанович – член на Националния съвет по правата на детето, на работните групи, разработили Националната програма за насърчаване на развитието в ранна детска възраст и Националната стратегия за насилието над деца в Сърбия.

 

В конференцията ще се включат заместник министрите на труда и социалната политика Росица Димитрова, на образованието Деница Сачева, на здравеопазването Бойко Пенков, представителя на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде, посланиците на Република Кипър н.пр. Ставрос Августидис, на Великобритания н.пр. Ема Хопкинс, на Израел н.пр. Ирит Лилиан, на Дания н.пр. Сьорен Якобсен, на Индонезия Сри Астари Расджид. 

 

Участие в дискусиите ще вземат над 150 представители на националните и местни власти, академичната общност, международни експерти, професионални и неправителствени организации и личности, ангажирани с темата за ранното детско развитие и неговата важност за постигането на стабилно и проспериращо общество.

 

Фондация „За Нашите Деца“ се застъпва за приемането на национална стратегия за ранното детско развитие. От м. април 2016 г. фондацията изпълнява проект „Грижа в ранната възраст“ с финансиране от фондация „ОУК“, чиято основна цел е подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за тях. Целта е чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, да се подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи.