Куклен театър за децата от детска градина „Тракийче“, Перущица

Детски куклен театър продължава да забавлява децата от детските градини в област Пловдив и през този месец.

Децата от IV група на детска градина „Тракийче“, град Перущица се радваха вчера на специалната постановка, представена от партньорите ни от пловдивския куклен театър „Барс“.

 

Популярната приказка „Вълшебната торбичка“ по Елин Пелин зарадва най-малките със своята интересна и поучителна история, която възпитава в традиционни ценности като честност и трудолюбие. В края на постановката последваха весели песни и танци за всички деца.

 

Кукленият театър е начин за развитие на социалните умения на децата и способностите им за общуване. Приключенията на героите развиват въображението, учат на съчувствие, помагат за утвърждаване на общовалидни морални ценности.

 

Гостуването на кукления театър в детската градина е част от социализиращите дейности, които фондацията реализира в 8 общини в пловдивска област като част от програма „Подкрепа за развитие и социализация“, насочена към деца в риск, включително към деца в риск от социална изолация и социално изключване, както и такива от малки или отдалечени населени места.

 

До края на проекта Програмата ще даде възможност и на други деца от осемте общини да се включат в различни празнични, културно-развлекателни, спортни и други програми и събития, стимулиращи социализацията им.

 

 

 

 

 

Дейностите по тази програма се реализират по проект „Инициатива за развитие и соцалино включване – за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът цели да подобри системата от услуги за активно социално включване на деца от уязвими семейства и предвижда създаване на интегриран подход и координация между доставчици на услуги и държавни структури в 8 общини в област Пловдив.“