Логопед

/за град Пловдив/

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.

 

Търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да се присъедини към екипа за изпълнение на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОП „РЧР“ в Пловдив на позиция Логопед

 

Роля и отговорности:

 • Осъществява диагностика, превенция и корекция на комуникативни нарушения, като следва етапите на овладяване на езика от детето.
 • Развива психомоторното и когнитивното развитие на детето, чрез специфични техники.
 • Прилага количествената и качествената методология за изследване на комуникативните нарушения.
 • Следи и въвежда съвременните проучвания в националната и в световната практика за актуалната логопедична терапия на комуникативните нарушения.
 • Познава алтернативни методи за логопедична терапия.
 • Осъществява мобилна дейност в домашна или болнична среда.

 

Изисквания:

 • Образование – висше образование – „Логопедия“, „Предучилищна педагогика“, „Комуникативни нарушения“, „Предучилищна педагогика и логопедия“ или др. релевантно образование за длъжността;
 • Опит в работата с деца и семейства;
 • Познаване на системата за закрила на детето и системата за здравни грижи за деца;
 • Опитът в изпълнението на на проекти в социалната сфера е предимство.

 

Необходими качества и умения:

 • Умения за ефективна устна и писмена комуникация;
 • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите;
 • Умения за работа в екип;
 • Проактивност и гъвкавост;
 • Шофьорска книжка ще се счита за предимство.

 

Организацията предлага :

 • Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ за рамките на проекта,
 • на 4 часов работен ден;
 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
 • Работа в отдаден и динамичен екип;
 • Принос към една благородна кауза;
 • Много добри условия на труд.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография  на имейл: hr@detebg.org .

 

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете със Станислав Иванов – Експерт „Човешки ресурси“ на  тел. 0889 508 587.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.