Международен експерт консултира изследване за работната сила в ранното детство

By 05.02.2020Новини

Д-р Ян Пеетерс, международно признат експерт в сферата на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст, ще консултира  изследователския екип на фондация „За Нашите Деца“, който провежда  изследване за ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст и техните семейства. Със своята експертиза и богат международен опит, д-р Петерс ще подкрепи изработването на дизайна и методологията на изследването. То ще предложи добри практики и препоръки за формиране на политики, засягащи работата на професионалистите в периода на ранното детско развитие в България.

 

Д-р Ян Пеетерс е един от основателите на Центъра за изследвания и иновации в сферата на ранното детско развитие към университета на град Гент, Белгия и негов директор от 1989г. Центърът е признат за изследователска институция от федералното правителство на Белгия. Има докторска степен „Висококачествен професионализъм в сферата на образованието и грижата в ранна възраст във Франция, Англия, Нова Зеландия, Дания и Белгия“ и богата история на университетски преподавател в университети в Брюксел, Гент и Будапеща. Автор е на две книги по темата и е редактор на множество трудове, включително публикации на Европейската комисия, Европейския парламент, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО и др.

 

Той притежава 21-годишен опит в сферата на изследванията за качеството на работната сила в ранна детска възраст, през последните 13 се фокусира върху изследвания, свързани с политиките в тази сфера.

В продължение на 7 години е бил член на Борда на Международна асоциация „Стъпка по стъпка“ – международна мрежа от неправителствени организации в 35 страни от Централна и Източна Европа и Централна Азия. Фондация „За Нашите Деца“ е член на асоциацията и работи съвместно с нейните членове по различни проекти. От 2014г. той е консултант на УНИЦЕФ, където анализира качеството на достъп до образование и грижа в ранна възраст в различни европейски държави, сред които Сърбия, Албания, Косово и др. Преди да започне да се занимава с изследователска дейност, работи като педагогически съветник с деца на възраст от 2,5 до 12 години и като преподавател по социална падагогика.

 

Д-р Пеетерс и неговата сътрудничка Айша Алайли ще проведат първата си работна среща с екипа на фондация „За Нашите Деца“ в периода 12-14 февруари 2020г.

 

Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 63 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП (https://eeagrants.org/). Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.

 

 

Повече за проекта можете да откриете ТУК.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.