Нови знания след посещението на британския Център „Пен Грийн“

By 04/12/2018Новини

На 28-29 ноември 2018 г. представители на фондация „За Нашите Деца“, заедно с председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и експерти от Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, Столична община, бяха на посещение в Центъра за деца и семейства „Пен Грийн“ в гр. Корби, Нортхемптъншир. Центърът предлага висококачествено ранно образование и грижи за децата и техните семейства в местната общност и прилага модел за интегриране на тези услуги с другите системи, които подкрепят ранното детско развитие.

 

Достъпът до услуги и тяхното качество са сред основните предизвикателства в областите, които са от значение за развитието в ранната детска възраст, в България, а развитието на интегрирани услуги е предпоставка за преодоляване на предизвикателствата в областта на борбата с бедността и социалното изключване у нас. Именно поради тази причина, основната цел на тази работна визита бе да надгради знанията и капацитета на членовете на работната група по създаването на първата Национална стратегия за ранното детско развитие, давайки им поглед над дейността и успешните практики на колегите от Обединеното Кралство.

 

В двудневната програма участниците имаха възможност да се запознаят с историята на Центъра, подходите за развитие и интегриране на услугите, подходи за работа с родители и привличането им в работата на услугата, както и начини на работа в „Пен Грийн“.

 

След завръщането си в България, те споделиха, че опита, с който са се запознали,  ще ги подкрепи в изготвянето на ключово важен за страната стратегически документ.

 


Фондацията има възможността да координира и организира посещението благодарение на финансовата подкрепа на Посолството на Великобритания в България, както и на фондация ОУК по линия на проект „Грижа в ранната възраст“, който изпълняваме в периода 2016-2019 г.