Обучение за приятелството организира фондация „За Нашите Деца“

By 29/01/2019Новини

Ученици от два пети класа на ОУ „Васил Левски“ в с. Рогош преминаха обучение за приятелството и толерантността, организирано от екипа на Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ към фондация „За Нашите Деца“.

 

Децата имаха възможността да споделят какво е за тях приятелството, кой според тях е „добър приятел“, какви са приликите и разликите между всички нас и какво виждаме първо – различията или това, което ни обединява.

За децата, добрият приятел е този, който е искрен и толерантен, който ни помага в трудни моменти и ни защитава, когато ни тормозят, този, с когото имаме общи интереси и с когото можем да споделим всичко.

 

По време на дискусията децата споделиха, че въпреки всички различия, които ни отличават един от друг, по-важното е че имаме и неща, по които си приличаме – че всички сме хора и всеки иска да е добре и да се държат добре с него. Освен тези прилики, децата установиха и много други – като например, че всички те обичат шоколад, обичат да играят и да имат приятели. Разбира се, не забравиха да кажат и че всички обичат да празнуват рождения си ден.

 

Като разлики децата изведоха различните стилове музика, които слушат, различните дрехи, които носят, различни цвят на кожата, таланти, оценки и др.

 

За финал децата и експертите от фондацията заедно обобщиха, че независимо от всички различия, е много важно винаги да се стремим към добри отношения с връстниците си, да бъдем толерантни и да пазим  ценните приятелства.