Обучение за справяне със стреса проведохме с петокласници от с. Рогош

By 15/01/2019Новини

Екипът на Центъра ни за обществена подкрепа „За деца и родители“ в гр. Пловдив организира групово обучение за справяне със стреса за ученици от пети класа от ОУ „Васил Левски“, с. Рогош. Целта беше децата да се научат да разпознават ежедневния стрес и заедно с тях да помислим как да изградим умения за справяне с него.

Обучението премина под формата на игрова дейност, като всички ученици участваха в серия от предизвикателства. Най-вълнуващата задача за тях беше да съставят колажи на тревогата и притеснението по групи и да ги представят пред останалите.

 

Учениците се запознаха с видовете стрес, симптоматика на стреса, но най-вече темата беше посветена на ежедневния стрес и всички онези малки неща, които ни държат „будни“ и ни съпътстват по време на нашето всекидневие. В сесията се включиха и класните ръководители, като допринесоха с активно участие по време на задачите.

 

Като причини, които могат да доведат до повишаване на стреса, децата посочиха много различни неща. Някои от предложенията им сами успяха да определят като по-сериозни причини, други като по-леки и невинаги толкова стресиращи. Децата сами стигнаха до извода, че различните неща, които ни се случват могат да се отразят по различен начин на всеки от нас. Сред изведените от децата източници на стрес са неща като контролни, нерешени задачи, самота, злополука, загуба на близък или роднина, наказания и домашни задължение и др.

 

Екипът ни насърчи децата да помислят какво може да им помогне в моменти, когато са напрегнати и тревожни. За голяма част от децата карането на колело, приятелската прегръдка, музиката и разходките, книгите и филмите, игрите и разговорите с приятели са сред начините, по които те се справят със стреса.

 

В обратната връзка участниците споделиха, че им е било много интересно и с нетърпение ще ни очакват следващия път, когато сме планирали да посветим срещата ни на разговори за приятелството. 

 

Благодарим на ръководството и екипа на ОУ „Васил Левски“ за доверието в нас и активното участие по време на общата ни работа. Предстои ни работа и с останалите ученици от 2 до 7 клас, т.к. искаме всички заедно да насърчим активността и участието на всички деца в процеса на работа и споделяне по теми, важни за нашето ежедневие.