Иванка Шалапатова на международна конференция: От всички нас зависи успехът на деинституционализацията на грижата за деца

By 07.11.2019Новини

Процесът на Деинституционализация на грижата за деца в България може да бъде успешно осъществен само с мобилизирането на енергията и обединяване на ресурсите на цялото общество, около това се обединиха участниците в дискусия „Икономически причини за процеса на деинституциолизация и финансиране на реформите“. Панелът, модериран от изп. директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова, е част от провеждащата се в София международна конференция „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната“.

 

Изключително важно за успешния завършек на процеса е правилното и мъдро инвестиране в него, споделеното финансиране от националния бюджет и Европейските фондове и отговорното разпределение на средствата, за да се гарантира развитие и устойчивост на услугите, заяви при откриването на панела г-жа Шалапатова. Тя сподели, че при сегашната форма на финансиране на процеса фондацията дофинансира със собствен привлечени средства близо 60 процента от услугите, които предоставя, за да постигне високо качество и ефект върху децата. Г-жа Шалапатова определи като ключова ролята на обществото за успеха на деинституционализацията.

 

Основните насоки в инвестицонната политика, по които ще работи Европейската комисия, и които предстои да бъдат реализирани в следващия програмен период очерта Мари-Ан Параскевас, Генерална дирекция по заетостта, социалните въпроси и приобщаването, ЕК, финансиране на реформите. Тя очерта като основен пропуск в отминалия период липсата на  мониторинг за ефекта от свързаните с процеса на деинституционализация действия на Европейската Комисия и на националните и местни власти. Предстои разработването на списък с критерии, на които трябва да отговаря всяка държава, за да получи финансиране за процеса, което ще гарантира по-висока ефективност на инвестициите в него.  Държавите ще трябва да представят и защитят планираните от тях мерки за продължаване на процеса на деинституционализация, ключово важно е те да са фокусирани върху правата на детето и ролята на семейството, каза г-жа Параскевас.

 

Изследване на фондация Лумос за основните постижения в процеса на деинституционалилизация в Европа представи Ирина Маланчук, ръководител Европейски Хъб, във Фондация Лумос, която направи препоръки за ефективно използване на европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

В края на дискусията Иванка Шалапатова отбеляза ключовата роля на гражданското общество за разкриването и посочването на основните проблеми и предизвикателства пред които се изправя всяка реформа, и застъпничеството за тяхното навременно решаване.

 

Участниците в дискусията се обединиха около необходимостта от обединяването на усилията на институциите, научния и гражданския сектор за разработване на годишна финансова рамка за обезпечаване на процеса на деинституционализация. Финансирането на процеса да бъде стратегически приоритет в националния бюджет, което ще гарантира развитие и устойчивост на услугите, заявиха участниците в дискусията.

 

На конференцията присъстваха над 250 представители на университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ. Сред участниците бяха представители на Европейската комисия, Министерството на труда и социалната политика и други национални институции, международни и местни неправителствени организации, доставчици на социални услуги и специалисти в областта на политиките за деца.