Подкрепа на децата и техните родители ще оказват специалистите ни съвместно със столичната педиатрична болница

By 29.01.2020Новини

Екип от специалисти на  фондация „За Нашите Деца“ ще работи за повишаване качеството на грижата и подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства, които са пациенти на столичната педиатрия. С настанените в болницата деца, аниматори и детски психолози ще провеждат индивидуални и групови занимания, включващи различни развитийни дейности, музикотерапия, арт работилници и арт ателиета. По този начин специалистите от Център за обществена подкрепа „Св. София“ ще работят за подобряването на психо-емоционалното състояние на децата, както и за намаляване на ефекта от дългия болничен престой.

 

Дейностите ще осъществяват в рамките на споразумение за предоставяне на интегрирани здравно-социални и образователни услуги  за деца от 0-7г., което беше подписано между ЦОП „Св. София“ и „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. д-р Иван Митев“ ЕАД – София.

 

Основна цел на съвместната работа е въвеждането на иновативни практики и семейно-ориентиран подход, с който да се окаже подкрепа на цялото семейство, в рамките на здравното заведение. Родителите ще имат възможност за индивидуални консултации с психолог, а при необходимост цялото семейство ще може да се консултира със специалист по ранна детска интервенция. Специалистите ще провеждат и групови обучения, курсове и дискусии с родителите на територията на здравното заведение, по теми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата.

 

Фокусът на работа на екипа от ЦОП „Св. София“ ще бъде върху децата с увреждания и тежки заболявания, чиито семейства се нуждаят от подкрепа, както и децата, настанени за лечение в болничното заведение, които нямат интензивен контакт с родителите си.

 

Обучения и консултации по теми, свързани със семейно-ориентирания подход и ранното детско развитие, са предвидени и за здравните и социални специалисти в болницата.

 

Настоящето споразумение е продължение на добрата ни практика за сътрудничество с болничните заведения на територията на гр. София.