ПОКАНА за присъединяване към Настоятелството на фондация „За Нашите Деца“

By 17/12/2018Новини

Фондация „За Нашите Деца“ е организация, която с дейността си вече 26 години защитава правото на децата да живеят в сигурна семейна среда и да развиват пълния си потенциал от най-ранна детска възраст.

   

 • Нашата мисия е нито едно българско дете в нито един ден от живота си да не усети самотата и изолацията на социалните институции.
 •  

 • Ние вярваме, че инвестициите в развитието в детето трябва да започнат от първия ден след раждането му и всеки ден забавяне носи риск за бъдещето и реализацията му като пълноценен възрастен.
 •  

 • Ние подкрепяме деца с трудности в развитието и техните семейства, деца в риск от изоставяне и семействата им. Работим за създаване и реализация на адекватни политики, които гарантират правата и ранното детско развитие на децата в България.

 

В изпълнението на трудната си мисия екипът на фондацията разчита на стратегическата подкрепа на нашето Настоятелство – общност от единомишленици, които влагат опита, познанията и ентусиазма си в развитието на организацията и успеха на нейната мисия.

 

Все по-разширяващите се потребности и сфери за подкрепа на децата в ранна възраст, както и нуждата от качествена промяна в политиките, гарантиращи правата им, ни провокираха да разширим състава на Настоятелството, а с това и сферите на влияние и въздействие и гаранциите, че децата на България ще имат всички права и възможности за развитие и щастливо детство.

 

Ние ще се радваме, ако към екипа на Настоятелството ни се присъединят хора с афинитет към социалните каузи, с хъс за работа в обществена полза, за които правата на децата са мисия, за която си струва да се работи, и които вярват, че ИНВЕСТИЦИИТЕ НАВРЕМЕ в децата са гаранция за успеха на всяко общество.

 

Области, в които можете да бъдете полезни са:

 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

 • Искате да сте гарант и мотор на създаване на адекватна политика за ранно детско развитие и за правото на всяко дете на сигурна семейна среда;
 •  

 • готови сте да работите за каузи и да въвличате отговорните за това фактори за реализацията им;
 •  

 • мотивиран сте да бъдете катализатор на нашите усилия за влияние върху политиките и законодателството за ранното детско развитие и правото на децата да живеят в сигурна семейна среда.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 • Можете и искате да мобилизирате хора и екипи от различни общности да работят заедно с (да подкрепят) екипа на фондацията за правото на всяко дете да живее в сигурна семейна среда;

ДАРИТЕЛСТВО, ФОНДОНАБИРАНЕ

 • Успехите в бизнеса, който притежавате или управлявате, вече не са достатъчни, за да се чувствате удовлетворен и реализиран.
 •  

 • Вие вярвате, че ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЕЦАТА са важни и когато са направени НАВРЕМЕ, могат да гарантират икономически успех и просперитет не само на вашия бизнес, но и на държавата. И обществото.
 •  

 • Готови сте да работите за промяна в КСО политиките, за мобилизирането и насочването им в инвестициите в ранното детство и сигурната семейна среда.

 

Ако сте открили себе си в тази покана, ПРИСЪЕДИНЕТЕ се към нас като попълните формата по-долу!

 

КРАЕН СРОК: 17 януари 2019 г.

Ако сте открили себе си в тази покана