Добрите ни практики в подкрепа на колеги от Македония

By 07/12/2018Новини

Специалисти от Министерството на труда и социалната политика на Македония, местния клон на „УНИЦЕФ“, ръководители на институции и др. бяха днес на работно посещение в услугите ни в гр. София. Целта на тази визита бе колегите от югозападната ни съседка да се запознаят с успешен модел на деинституционализация на грижата за деца. Инициативата се реализира с подкрепата на международната маркетингова и консултантска фирма Junction.

 

В рамките на срещата, гостите ни успяха да разберат повече за начина, по който в края на 2016 г. успешно изведохме всички деца в семейна или близка до семейната среда и затворихме дома за медико-социални грижи „Св. София“, както и за дейността ни в посока предотвратяване на изоставянето, работата ни с биологични, осиновителни и приемни семейства, услугите ни по ранна детска интервенция. Разказахме им също за плановете ни да разкрием Комплекси за ранно детско развитие, които ще дадат възможност да увеличим обема и качеството на подкрепа към семейства в риск от раздяла със своето дете. Освен за двата комплекса в гр. София и гр. Пловдив, им споделихме и за плановете ни да разкрием високо-технологичен Обучителен център в гр. Пловдив, където чрез съвременни технологии и интерактивни методи  ще провеждаме обучения за специалисти, деца и родители.

 

В края на посещението си колегите споделиха, че наученото ще им бъде много полезно в процеса по затваряне на единствената институция за бебета в Битоля. Те изразиха своята благодарност и надежда, че ще продължим да си сътрудничим в името на общата ни цел – да затворим входа към институциите и да направим така, че всяко дете да живее в семейство.