Продължаваме да даряваме усмивки на децата от област Пловдив

By 05.12.2020Новини

4 социализиращи събития за малчуганите от детските градини и училищата в област Пловдив организираха нашите специалисти през изминалите 2 месеца.

 

С подкрепата на социалните ни работници и специалист „Ранно детско развитие“ проведохме арт работилници – „Рисунки“ и „Коледни елхички“, в с. Богданица – община Садово, „Тъкане на стан“ в с. Граф Игнатиево – община Марица и спортни игри в с. Ново село – община Стамболийски.

 

Над 70 деца, с които фондацията е работила и преди, се включиха в заниманията, чийто разнороден характер подпомага развитието на физическите и двигателни способности, повишава социалните умения като подобряване на общуването, сътрудничество и приобщаване между различи етнически общности. Децата се поставят в разнообразни ситуации, възприемат различни роли, развиват своето въображение и личностни качества.

 

Участниците се включват не за първи път в подобни активности. Ние работим активно с тях от началото на годината, като ги ангажираме в различни събития, с които обогатяваме техните преживявания и постигаме задълбочен социализиращ ефект. Благодарение на целенасочената ни работа в тази посока успяхме да изградим дългосрочни партньорства с редица детски градини и училища от областта.

 

 

 

Дейностите по тази програма се реализират по проект „Инициатива за развитие и соцалино включване – за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът цели да подобри системата от услуги за активно социално включване на деца от уязвими семейства и предвижда създаване на интегриран подход и координация между доставчици на услуги и държавни структури в 8 общини в област Пловдив.“