Времетраене: 2010 – 2012 г.

Описание: Изследователският проект „Изоставянето на деца и неговото предотвратяване в Европа” беше изпълнен от фондация „За Нашите Деца” в партньорство с 9 други организации и университети в 10 европейски държави, под ръководството на Института за работа, здраве и организации към Университета в Нотингам, Великобритания. Ръководител на проекта бе професор Кевин Браун – психолог и биолог, ръководител на Центъра за детска грижа и защита към Световната здравна организация. Неговата цел бе да изследва причините и последствията от изоставянето на децата в Европа, както и добрите практики и услуги, които водят до предотвратяване на изоставянето. Фондацията отговаряше за изследователските дейности на територията на България. Резултатите от изследването бяха публикувани в обстоен Доклад,  издаден бе Наръчник на добрите практики. Те бяха представени на международна конференция през декември 2011 г. във Варшава, Полша.