Времетраене: 2007 – 2008 г.

Описание: В рамките на проекта бе създаден Комплекса за социални услуги в Монтана, където безплатна помощ получават много деца и семейства от общината и областта. Комплексът се състои от Център за обществена подкрепа, който предлага почасови социални услуги за деца и семейства и Кризисен център с възможност за кризисно настаняване и подкрепа. В рамките на две години над 150 деца получиха емоционална и професионална социална помощ от социалните работници и специалистите на центъра. Голямо постижение е и набирането на първите приемни родители в Северозападна България. В момента Комплексът за социални услуги за деца и семейства е държавно делегирана дейност и се управлява от община Монтана.