Времетраене: 2001-2005

Описание: Основната цел на проекта е да се подобри достъпа до приобщаващо качествено предучилищно и основно образование за деца от ромски произход във Велинград и Ракитово. Благодарение на проекта е създадена ефективна система за подкрепа на децата от ромски произход в детските градини и училищата на района на градовете. Екипът на проекта работи и за промяна на нагласите по отношение на правата на децата от ромски произход, както и за прилагането и подобряване на съществуващата политика и законодателство, свързани с интеграцията и приобщаващото образование. По време на проекта е създадена и развита методология и практическо ръководство за интеграция на деца от ромски произход. Резултатите от проекта са впечатляващи – повече от 100 ромски деца влязоха за първи път в класните стаи. В края на проекта е отчетено, че преподавателите, включени в пилотните училища и детски градини са придобили повече познания и умения при работата с деца от ромски произход.