Времетраене: 2007 – 2008 г.

Описание: Фондация „За Нашите Деца“, като част от алианс от неправителствени организации и в партньорство с УНИЦЕФ – България подпомогна усилията на Агенцията за социално подпомагане за закриването на институцията за деца с увреждания в с. Могилино. Повод за това стана британският документален филм „Изоставените деца на България“, излъчен по Би Би Си, чието излъчване провокира спешни мерки и усилия за извеждане на децата от дома и по-широко за подобряване на подкрепата за деца, лишени от родителска грижа. Първата цел на проекта е да бъде подобрена грижата за децата, с което е ангажиран екип от специалисти (рехабилитатори, кинезитерапевти, социални работници, експерти по детско развитие, педиатри и психиатри), които извършват оценка на всяко дете и разработват индивидуална програма за неговата социализация и адаптация. За половин година специалистите постигат значителни успехи в подобряването на общото състояние на децата, които в началото са в шокиращо състояние, и в повишаването на качеството на грижа за настанените деца и младежи до реалното закриване на институцията и подготовка за извеждането им. Закриването на дома не само даде възможност на децата и младежите да започнат нов живот, но и стимулира започването на националната реформа по деинституционализацията на грижата за деца в България.