Времетраене: 2008 – 2009 г.

Описание: Основната цел на проекта бе да разшири обхвата на приемната грижа и да намери, обучи и подкрепи повече хора, които да приемат у дома деца в риск. Създаден и обучен бе екип от координатор, социални работници, психолог и двама фамилни терапевти, които оценяват кандидати за приемни родители, търсят нови кандидати и провеждат информационни срещи, за да разясняват същността на приемната грижа. За две години 30 приемни родители и кандидати за приемни родители се възползваха от помощта на специализирания екип, а повече от 200 посетиха информационните срещи и използваха създадената информационна телефонна линия. Създадена бе и група за взаимопомощ. За семействата бе осигурена и услугата „заместваща грижа“ чрез провеждането на лагер за 30 деца от приемни семейства, които имат възможност да получат специална подкрепа в зависимост от техните нужди.
В края на проекта бе организирана Национална годишна среща за приемни родители, в която участваха над 200 души – деца и младежи, приемни родители и специалисти от системата за закрила, както и представители на националните власти. Привлечени бяха и медийни партньори, които разпространяват посланията за приемната грижа.