Времетраене: 2009 – 2011 г.

Описание: Проект „Национален център за превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години” се реализира от фондация „За Нашите Деца” с финансовата подкрепа на Нова телевизия. Работата на центъра стартира в София, където организацията има изградена практика и партньорство с ПСАГБАЛ „Св. София”, а след това продължи и в Пловдив. Основна цел на проекта бе да намали броя на изоставените новородени бебета и деца до 3 години, да предотврати попадането им в институционална грижа, както и да повиши чувствителността на обществото към проблемите на изоставянето на малки деца. Резултатите от проекта са впечатляващи – за една година подкрепихме 94 бебета да не бъдат изоставени; 18 деца от дома за бебета в Пловдив бяха включени в социализиращи дейности; 54 бяха участниците в информационни срещи по приемна грижа; семействата на 105 деца бяха подкрепени с бебешки пакети; а 63 семейства получиха еднократни семейни помощи за посрещане на спешни нужди на детето. В рамките на проекта бяха подкрепени 13 приемни и кандидат-приемни семейства и 7 кандидат-осиновителни семейства. От м. октомври 2010 г. създаденият по проекта център в Пловдив се финансира като делегирана от държавата дейност – Център за обществена подкрепа „За деца и родители“. В София функционира Център за обществена подкрепа „Св. София“, като двата ЦОП продължават да изпълняват програма за превенция на изоставянето на деца и до днес.