Времетраене: 2009 г.

Описание: По проектът бе разработена и въведена политика за закрила на детето в едно Обединено детско заведение (85-то ОДЗ) в София. Политиката за закрила определя реда, по който да се докладват сигналите за насилие над децата, както и мерките, които да се предприемат вътре в детското заведение и извън него. Тя бе издадена и на достъпен език за децата в детска книжка за оцветяване. Всяка страница от книжката е с предупреждение, съвет или препоръка. Експертите на фондацията препоръчват с книжката да се работи с възрастен, за да могат децата да разберат повече за това как да се пазят от злоупотреби. С този проект фондация „За Нашите Деца” насочи усилията си към насилието срещу децата и към повишаване капацитета на обществените места за грижа за борба с него.