Времетраене: 2009 –2012 г.

Описание: Проект „Защитени деца в сигурни семейства”, финансиран от фондация ОУК, създаде първите в България Насоки за сигурна семейна среда – инструмент за социална работа с деца и семейства, който е създаден на базата на положителни истории в разговори с деца, семейства и професионалисти. С цялостния процес бе ангажиран експертен екип, с участието на представители на професионалната общност от цялата страна, вкл. служители от отделите за закрила на детето в страната, от центрове за услуги за деца в риск, неправителствени организации и държавни институции, вкл. Агенцията за социално подпомагане, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето.

Насоките са структурирани в седем основни области на родителската грижа: всекидневни грижи; безопасност; чувства; стимулиране; правила; идентитет; отношения в семейството. В рамките на проекта бяха издадени и Насоки за сигурна семейна среда, които целят да помогнат за това българските деца да се чувстват обичани и закриляни от своите родители всеки ден от живота си.

 

Наръчник по насоките за сигурна семейна среда

 

Материали за работа с деца и родители по Насоките за сигурна семейна среда

 

Седемте велики приключения на малкия Мечо