Програма за взаимодействие между здравния, социалния и образователния сектор стартира в Област Пловдив

By 15.12.2020Новини

Фондация „За Нашите Деца“ и 8 общини от област Пловдив започнаха изпълнението на Програма за взаимодействие между социалния, здравния и образователния сектор в подкрепа на нуждаещи се от комплексни услуги деца и техните семейства.  Програмата работи на териториите на  общините Пловдив, Садово, Перущица, Марица, Родопи, Куклен, Стамболийски и Асеновград. Тя е разработена по проект „Инициатива за развитие и социално включване-за нашите деца“ на фондацията, с подкрепата на специалисти от трите сектора.

 

Програмата за взаимодействие ще помогне за достъпа на децата и семействата до комплексни услуги, ще повиши ефективността на подкрепата за тях, както и ще засили превенцията на рисковите фактори за децата, като осигурява мобилни и работещи в мрежа услуги там където те лисват.

 

Единен координационен център под управлението на фондация „За Нашите Деца“ и координатори във всяка от 8-те общини ще осъществяват връзката със семействата и ще координират действията на ангажираните специалисти в една или няколко общини.

 

 

Ако научите за дете, което има нужда от комплексни услуги или искате да разберете повече за програмата можете да се обръщате към общинските координатори по места:

 

общ. Куклен:  coordinator.kuklen@detebg.org,

общ.Садово: coordinator.sadovo@detebg.org
общ.Родопи: 
coordinator.rodopi@detebg.org,

общ.Марица: coordinator.maritsa@detebg.org

общ.Асеновград: coordinator.asenovgrad@detebg.org, общ.Пловдив: coordinator.plovdiv@detebg.org ,

общ. Перущица: coordinator.perushtica@detebg.org

общ. Стамболийски: coordinator.stamboliiski@detebg.org