Специалист „Ранно детско развитие“ за гр. Пловдив

 

Фондация „За Нашите Деца”е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Вече 28 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.

 

Нашата Мисия

 

Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

 

Нашата Визия

 

„Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“

Като част от нашето разрастване, ние търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да се присъедини към Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив на позицията

Специалист „Ранно детско развитие“, за гр. Пловдив

 

по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

Роля и отговорности:

 

 • Подпомагане на индивидуалното развитие и учене на деца, включително такива с увреждания, трудности в развитието, социално-поведенчески проблеми, деца в изолация и/или деца в социален риск;
 • Подпомагане на индивидуалното развитие на подкрепяните по проекта деца в тяхната общност и семейната среда;
 • Извършва активна мобилна дейност в община Пловдив и седем съседни общини, за да предоставя подкрепа и услуги;
 • Организира социални дейности и събития в Център за ранно детско развитие и в общността;
 • Работи съвместно с местните структури за оказване на методическа и ресурсна подкрепа с цел насърчаване на тяхната активност за организиране на социализиращи и развитийни събития за деца в местните общности;
 • Създава контакти с местни учебни и инстуционални структури с цел изграждане на партньорсвта и тяхното въвличане в организиране на социални дейности;
 • Работи активно с медиатори в общностите, в които предоставя подкрепа.

Професионални компетенции:

 

 • Висше образование – специалност „Социална работа“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Рахабилитация“, „Логопедия“ или друга социална наука.
 • Опит в работата с деца и семейства;
 • Умения за екипна работа;
 • Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe;
 • Шофьорска книжка – задължително условие;

Ключови компетенции:

 

 • Умения за ефективна устна и писмена комуникация;
 • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите;
 • Умения за работа в екип;
 • Проактивност и гъвкавост;
 • Отлична компютърна и техническа грамотност;

Възможности, които предлага организацията:

 

 • Работа в организация отдадена на каузата: Фондация „За нашите Деца“ предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.
 • Коректни трудовоправни взаимоотношения;
 • Дългосрочни и развиващи ангажименти;
 • Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;
 • Гъвкаво работно време;
 • Възможност за работа в режим “Home office”
 • Програма „Грижа за хората“, осигуряваща пакет допълнителни социални придобивки.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Моля прикачете вашата автобиография в Word или PDF формат