Специалист Ранно детско развитие

 

Фондация „За Нашите Деца“ вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ дава подслон и временна грижа за деца без родители.

За Центъра за обществена подкрепа ”Св. София” в гр. София търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от екипа на позицията:

 

Специалист Ранно детско развитие

 

 

Роля и отговорности:

 

 • Владее, развива и прилага универсални програми за ранно детско развитие в групов и индивидуален формат, както на работното си място, така и на терен – болнични отделения, институции, Центрове за настаняване от семеен тип, домовете на семействата, деца в приемни семейства и др.;
 • Организира и участва в провеждането на социализиращи дейности за деца, работи за развиването на техните познавателни, комуникативни и социални умения;
 • Организира и подпомага работата с кандидат- осиновители в подготовката им за настаняване на дете;
 • Работи основно по услуги, свързани с оценка и директна работа с деца и семейства, като предоставя психологическо консултиране и подкрепа;
 • Участва в оценяване на родителски капацитет;
 • Участва в срещи по напасване (при заявка);
 • Изготвя психолого – педагогически характеристики;
 • Изготвя оценки на развитието на децата;
 • Изготвя оценки и становища по изискване на съда;
 • Работи по случаи касаещи „Синдром на родителско отчуждение“.

 

Изисквания:

 

 • Висше образование – специалност „Психология“;
 • Опит в оценка и директна работа с деца от 0 до 7 г. – 1 год.;
 • Опит в психологическо консултиране по въпросите на родителстването – 1 год.;
 • Опит в работа в екип за доставка на социални услуги за деца и семейства – 1 год.;
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint).

Организацията предлага :

 

 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване
 • Работа в отдаден и динамичен екип
 • Принос към една благородна кауза
 • Много добри условия на труд
 • Трудов договор с Фондация „За нашите деца“

Ако вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората
Ако искате да сте част от дейности за работа с деца в риск и техните семейства
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно

 

Кандидатствайте, като изпратите CV на имейл адрес hr@detebg.org 

 

Ще се свържем с избраните кандидати, за да ги поканим на интервю.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.