Рехабилитатор

 

Фондация „За Нашите Деца“ вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истинско семейство.

Търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да се присъедини към екипа за изпълнение на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОП „РЧР“ в Пловдив на позиция Рехабилитатор

 

Роля и отговорности:

 • Извършва рехабилитация на бебета и деца в ранна възраст.
 • Извършва други подкрепящи дейности за стимулиране развитието на децата, като използва подходящи методи и техники.
 • Консултира специалистите или родителите относно спецификата на подходящите занимания и напредъка на децата.
 • Планира дейности и работи за компенсиране на дефицитите по индивидуална програма.
 • Насърчава и развива семейно-ориентираната грижа към децата.
 • Отговаря за воденето на документация и отчетност относно работата си и спазва изискванията за сигурността на съхраняваната информация.
 • Съдейства на професионалистите за планиране на нови практики в обектите на теренна работа с участието на други специалисти.
 • Участва в процеса на адаптиране на приетото ноу-хау и апробирането му.
 • Съдейства натрупаният от него опит да бъде използван за практическо обучение, супервизии и обучение на родители и специалисти.
 • Съгласно процедурите за защита правата на децата по време на работа, в рамките на компанията и теренните обекти, информира незабавно прекия си ръководител за всеки случай на нарушаване правата на дете или съмнения за това.
 • Осъществява мобилна дейност в домашна или болнична среда.

 

Професионални компетенции:

 • Образование – висше – „Медицина“, „Кинезитерапия“, „Рехабилитация“, „Ерготерапия“ или други Социални науки;
 • Опит в работата с деца и семейства;
 • Познаване на системата за закрила на детето и системата за здравни грижи за деца;
 • Опитът в изпълнението на проекти в социалната сфера е предимство.

 

Личностни качества:

 • Умения за ефективна устна и писмена комуникация;
 • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите;
 • Умения за работа в екип;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Проактивност.

 

Организацията предлага:

 • Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ за рамките на проекта, на 4 часов работен ден;
 • Пакет възнаграждение и социални придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
 • Отлични условия на труд;
 • Работа в отдаден и динамичен екип;
 • Принос към една благородна кауза;
 • Интересна и предизвикателна работа.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете със Станислав Иванов – Експерт Човешки ресурси на тел. 0889 508 587.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.