Рецепционист

 

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България

 

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ дава подслон и временна грижа за деца без родители.

 

За да обезпечи развитието на административните процедури и политики във Фондацията, в град София, планираме да назначим доказан професионалист в офис и административни дейности на позицията:

 

 

„Рецепционист“ 

 

Роля и отговорности:

 • Посреща посетители в комплекса на организацията, като ги регистрира и насочва по същество
 • Развива и прилага действащите административни политики, процедури и системи на фондация „За Нашите Деца“
 • Участва в управлението на следните процеси: кореспонденция, регистри, заповеди и други
 • Отговаря за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност
 • Обработва входящата и изходяща кореспонденция и води регистри

 

 

Професионални компетенции:

 • Висше/Средно образование
 • Умения за администриране и координация на процеси
 • Опит в управление на административни процеси
 • Умения за работа в екип

 

Личностни качества и умения:

 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
 • Отлични умения за писмена и устна комуникация

 

Организацията предлага:

 • Работа в организация отдадена на кауза
 • Работа във високо-мотивиран и професионален екип
 • Коректни трудово-правни взаимоотношения
 • Обучения за личностно и професионално развитие

 

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org, в срок до 29 Март. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, генералист „Човешки ресурси“, на hr@detebg.org или 0889 508 587.

 

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.